Toch nog besmette eieren op schappen in winkels

Print
Toch nog besmette eieren op schappen in winkels

Een schap met eieren op de eierafdeling bij Albert Heijn. Afbeelding: ANP

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meldt dat er toch nog besmette eieren zijn verkocht. Er is bij nog 14 bedrijven een te hoge concentratie van de schadelijke stof fipronil gevonden. De eieren van deze bedrijven worden uit de schappen gehaald.

Vanochtend werd bekend dat er een nieuwe lijst met eieren die fipronil bevatten gepubliceerd zou worden, op basis van kippenbedrijven die zich vrijwillig bij de NVWA hadden gemeld. Met deze 14 bedrijven staat de teller van besmette bedrijven op 152. 

Vrijdag zouden alle Nederlandse supermarkten de besmette eieren uit de schappen hebben gehaald, maar met deze ontwikkeling liggen er dus toch nog eieren met een te hoog gehalte van de schadelijke stof in de winkel. De NVWA onderzocht 181 bedrijven die gebruik hadden gemaakt van het anti-luizenmiddel van het Barneveldse bedrijf Chickfrend. 

Geen acute gezondheidseffecten
Volgens twee toxicologen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) levert het eten van eieren die de giftige stof fipronil bevatten geen acute gezondheidseffecten op. Over mogelijke gevolgen die op langere termijn optreden door het eten van de besmette eieren is volgens hen nu nog niets met zekerheid te zeggen. ,,We missen een stuk informatie over de blootstelling. De vraag is hoe lang de eieren met fipronil al op de markt zijn en hoeveel fipronil daar in heeft gezeten'', legden toxicologen Janine Ezendam en Jacqueline van Engelen uit.

Maar wat korte termijneffecten betreft, is er geen reden tot zorg, zeggen ze. De hoeveelheden fipronil die via bestrijdingsmiddelen in eieren terecht zijn gekomen, zijn daarvoor te laag. De dosis fipronil die in de onderzochte eieren zit, is weliswaar licht boven de grens die in de EU geldt als veilig bij kortdurende blootstelling, maar de deskundigen wijzen erop dat de marge groot is.