Miljoenen tekort op jeugdzorg in Limburg

Print
Miljoenen tekort op jeugdzorg in Limburg

Afbeelding: ANP/Roos Koole

Gemeenten in Limburg kunnen de jeugdzorg niet betalen. Het geld dat ze van het Rijk krijgen is niet voldoende.

Twee derde van alle Limburgse gemeenten verwacht in 2017 opnieuw niet uit te komen met het budget dat ze van het Rijk krijgen voor de jeugdzorg. Provincie breed zal het tekort fors hoger zijn dan de laatste jaren. Het gaat om minstens 28,7 miljoen euro.

Onderzoek
Dat blijkt uit onderzoek van De Limburger. Die vroeg alle 33 gemeenten naar het ontvangen budget, de jaarlijkse uitgaven en tekorten of overschotten sinds zij in 2015 verantwoordelijk werden voor de jeugdzorg. Gevraagd werd ook naar een prognose voor dit jaar en 2018.

Daarop zeggen 22 gemeenten nu al zeker te weten dat ze meer zullen uitgeven aan jeugdzorg dan ze uit Den Haag krijgen. Vijftien van hen noemen daar ook een bedrag bij. Venlo verwacht het hoogste tekort: 11 miljoen euro. Dat is nog vier ton meer dan het tekort in 2016, dat in mei leidde tot een politieke crisis in de stad. Venlo ontving voor 2017 een budget van 20,4 miljoen. In 2016 was dat nog 22,8 miljoen euro.

Bijpassen
Ook Heerlen (6 miljoen), Roermond (2,7 miljoen), Landgraaf (1,6 miljoen) en Kerkrade (1,5 miljoen) verwachten dit jaar opnieuw én meer zelf te moeten bijpassen. Het opgetelde Limburgse tekort van 28,7 miljoen zal overigens vrijwel zeker veel hoger uitkomen. Onder de zeven gemeenten die wel een tekort verwachten, maar nog geen bedrag noemen, is bijvoorbeeld ook Maastricht. Daar beliep de tegenvaller in 2016 afgerond 5,8 miljoen euro.

De gemeenten zijn sinds 2015 behalve voor de jeugdzorg ook verantwoordelijk voor uitvoering van de participatiewet en de Wmo. Binnen de drie poten van dit sociaal domein mogen ze met de gelden schuiven. Zo dekken veel gemeenten tot dusverre het tekort op de jeugdzorg. Verder hebben de meeste aan de vooravond van de decentralisatie reserves aangelegd. Die raken echter uitgeput.

Daling
De Limburger vroeg ook of er door het oplopend tekort wachtlijsten ontstaan of jongeren zelfs verstoken blijven van hulp. Daar is, naar eigen zeggen, in geen enkele gemeente structureel sprake van. Uit de door de gemeenten verstrekte cijfers blijkt ook dat de meeste het ontvangen jeugdzorg budget sinds 2015 zagen dalen. Kreeg Limburg in dat jaar opgeteld nog 264 miljoen, voor 2017 is dat 236 miljoen. In 2015 bedroeg het gezamenlijke tekort nog 7,1 miljoen, vorig jaar al 24,8 miljoen euro. Provincie breed kregen afgelopen jaar 24.850 jongeren tot 18 jaar een vorm van jeugdhulp. In 2015 lag dat aantal op 23.955.