Zuid-Limburg knijpt de toestroom naar de bijstand het beste af

Print
Zuid-Limburg knijpt de toestroom naar de bijstand het beste af

Afbeelding: iStock

Nergens in Nederland wordt de toestroom naar de bijstand zo sterk afgeknepen als in Zuid-Limburg. Dat blijkt uit tellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Over het algemeen is het aantal mensen met het recht op een bijstandsuitkering tussen juni 2016 en 2017 in het land fors gestegen, met 12.000 personen. Die toename komt vooral voor rekening van asielzoekers; Syriërs en Eritreeërs die een verblijfsvergunning hebben gekregen en dan ook recht hebben op een uitkering. 

Tegelijk neemt het aantal bijstandstrekkers met een Nederlandse of Westerse achtergrond al drie kwartalen op rij af: hier stromen meer mensen de bijstand uit dan in. Het CBS heeft nu per arbeidsmarktregio geanalyseerd hoeveel mensen in de bijstand komen en hoeveel mensen uitstromen, in de periode april 2016 tot april 2017.

Beste jongetje van de klas
Gemiddeld staan voor heel Nederland tegenover 100 ‘uitstromers’ 111 instromers qua bijstand. In de regio Gorinchem zelfs 135 instromers tegen 100 mensen die geen bijstand meer nodig hebben. Zuid-Limburg presteert als het beste jongetje in de klas: tegen 100 uitstromende bijstandstrekkers staan ‘slechts’ 102 nieuwkomers die een beroep doen op de bijstand. Midden-Limburg scoort vrij hoog en Noord-Limburg gemiddeld. 

Nedcar
Over de redenen waarom Zuid- Limburg zo goed scoort, kan CBShoofdeconoom Peter Hein van Mulligen weinig concreets zeggen. Hij houdt het op een combinatie van mogelijke factoren, zoals de aanwezigheid van relatief weinig vluchtelingen met een verblijfstatus. Ook stelt hij desgevraagd dat het project van VDL Nedcar om bijstandsgerechtigden naar werk te begeleiden bij "best veel mensen" een succes was. Ook kan de sterke vergrijzing in Zuid-Limburg een rol spelen. Inwoners die de pensioenleeftijd bereiken, ruilen hun bijstand automatisch in voor een AOW-uitkering.