Kerkrade geeft geen vergunning voor winkelboulevard

Print
Kerkrade geeft geen vergunning voor winkelboulevard

Afbeelding: Bas Quaedvlieg

De gemeente Kerkrade heeft de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de nieuwe winkelboulevard geweigerd.

Het plan zou in strijd zijn met de gemeentelijke bouwverordening.

Reclamemast
Zo zou de voorgevelrooilijn overschreden worden en de reclamemast hoger zijn dan de maximale toegestane hoogte van vijftien meter. Ook zou het hoofdgebouw niet fungeren als hoofdgebouw, maar voornamelijk een onderschikte functie hebben.

Linders
De indieners, Linders Beleggingen en Jongen Projectontwikkeling, kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen de weigering. Linders laat weten de weigeringsbrief van Kerkrade in behandeling te hebben en verder geen mededelingen te doen.

Jongen
De andere indiener, Jongen, gaf eerder aan het project alleen te willen realiseren als alle betrokken partijen er positief over zijn. Aangezien de gemeenten Kerkrade en Heerlen, de provincie en Parkstad op die plek geen winkelboulevard willen, lijkt er voor Jongen niks anders op te zitten dan zich terug te trekken.

Woedend
Het plan werd half juli ingediend, enkele uren voordat Kerkrade met een voorbereidingsbesluit wilde voorkomen dat op die plek een dergelijk project gerealiseerd zou kunnen worden. Het leidde tot woedende reacties van bestuurders en ondernemers, die zich overvallen voelden. 

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →