'Toezicht op financiën politie schoot tekort'

Print
'Toezicht op financiën politie schoot tekort'

Frank Giltay en zijn vrouw Brenda Afbeelding: privé

Binnen de politietop en bij het ministerie van Veiligheid en Justitie was toezicht op de politie-uitgaven een ondergeschoven kind. De politietop heeft jarenlang "onvoldoende krachtig'' opgetreden tegen overschrijdingen van het budget van de centrale ondernemingsraad (cor) van de Nationale Politie. Die waren er al sinds 2012. De minister wist dat pas in april 2016. Maar er waren al wel waarschuwingen van toezichthouders over het financieel beheer van de gehele politieorganisatie. Verbeteringen hadden geen prioriteit.

Dat concludeert een commissie onder leiding van Maarten Ruys. Op verzoek van de Tweede Kamer deed de commissie onderzoek naar de geldverspilling, de rol van toenmalig korpschef Gerard Bouman en de politiek en mogelijke 'omkoping' van de cor om steun te krijgen voor het beleid. Volgens de commissie is er onzorgvuldig met publiek geld omgesprongen. De politie stond weliswaar onder grote tijdsdruk door de reorganisatie, erkent de commissie, maar dat is geen rechtvaardiging voor de verkwisting.

Geen bewijs
Bouman kreeg wel signalen over de buitensporige financiële gedragingen van de cor en vooral zijn voorzitter Frank Giltay. Hij maande tot soberheid, maar liet dat op zijn beloop. Toch heeft de commissie geen bewijs gevonden dat Bouman met zijn tolerante handelwijze de belangrijkste adviestrajecten van de cor heeft beïnvloed.

Ook de politiek valt wat te verwijten, vindt de commissie. De minister en het kabinet wilden dat de verschillende politiekorpsen opgingen in één grote organisatie. Daarvoor was een tijdspad uitgezet en dat zorgde voor tijdsdruk en voor financiële druk. Er moest bezuinigd worden. Tegelijkertijd was financieel beheer en controle daarop geen prioriteit, niet bij de politie zelf maar ook niet op politiek niveau, aldus de commissie.

Toezicht
Bouman zelf had nauwelijks aandacht om een goed financieel systeem en toezicht te ontwikkelen. Ook handelde Bouman onprofessioneel en onjuist toen hij een persoonlijke lening verstrekte aan de or-voorzitter, vindt de commissie. Bovendien had de korpsleiding Giltay niet een salarisverhoging moeten geven, omdat zij hiermee het beeld oproept van persoonlijke begunstiging.

Het rapport was al enige tijd klaar maar de presentatie werd uitgesteld in verband met het overlijden van Bouman in juli. Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie heeft het rapport dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →