'Flexwerk is voor crisistijden, nu moet het roer om'

Print
'Flexwerk is voor crisistijden, nu moet het roer om'

Afbeelding: Istock

Flexwerk is voor crisistijden. Maar nu de economie beter draait, moet het roer om vindt hoogleraar Fred Zijlstra: meer vast werk.

Nederlandse bedrijven gaan slordig met hun mensen om. Werkgevers zeggen wel dat werknemers hun kapitaal zijn, maar handelen daar - ondanks steeds nijpendere personeelstekorten - niet naar. De tijd is rijp om de arbeidsmarkt te hervormen.

Duurzame inzetbaarheid
Volgens hoogleraar arbeidspsychologie Fred Zijlstra van de Universiteit Maastricht is duurzame inzetbaarheid de sleutel. Werk voor iedereen: van hoog tot laag. Met een vast contract. Een tegendraads geluid, maar Zijlstra spreekt dan ook van een herverdelingsvraagstuk. "Het roer moet om. In de financiële crisis lag de focus op overleven. Mensen zijn op straat gegooid, ook in sectoren waar je de tekorten kon zien aankomen zoals in de zorg en het onderwijs. Kortzichtig, maar dat krijg je met een economie die meedeint op de golven."

Absolute uitwas
De huidige managementstijl is met name gericht op efficiëncy, kostenbesparing. "Er is niet meer geïnvesteerd in personeel, dan krijg je een neerwaartse spiraal. Met het flexcontract als absolute uitwas", stelt hij. "Flexibiliteit is een middel, geen doel. In de huidige vorm waarin mensen nauwelijks nog een vast contract krijgen, is het een slecht instrument. Onzekerheid is funest voor alles.Die spanning voel je in alle sectoren."

Complexer
Werkgevers moeten echt anders met mensen omgaan, beklemtoont Zijlstra. Want de krapte ten spijt, staan er nog steeds te veel mensen aan de kant. Die mannen en vrouwen, vaak met een afstand tot de arbeidsmarkt, kunnen juist een belangrijke bijdrage leveren aan een succesvolle hervorming van de arbeidsmarkt, stelt Zijlstra, ook wetenschappelijk directeur van het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie van de UM. "Arbeid is nu veel complexer dan vroeger. Intensiever ook. In de loop der tijd hebben we veel functies te ingewikkeld gemaakt, te veelomvattend. Laat nu een arbeidsgehandicapte de mindere taken vervullen die bij bepaalde banen horen, dan wordt het beroep op je hooggekwalificeerd personeel ook minder. Zo haak je duidelijk aan op duurzaamheid en kan ieder doen waar hij of zij het beste in is."

Flexibiliteit nodig
Secretaris Mark Hendriks van de Limburgse Werkgevers Vereniging deelt Zijlstra standpunt ten dele. "Wij zijn er ook voor dat mensen weer vaker een contract voor onbepaalde tijd krijgen, maar flexibiliteit blijft nodig. Dat is inherent aan de dynamiek van bedrijven, je hebt nu eenmaalniet altijd hetzelfde aantal orders."

Duurzaamheid
Zijlstra benadrukt naast het belang van baanzekerheid - "werkgevers hebben in de crisis echt te veel de overhand gehad" – ook de noodzaak van leren op het werk." Net als in het milieu is duurzaamheid ook op de werkvloer het toverwoord. "Zo creeër je niet alleen een gezondere arbeidsmarkt die minder vatbaar is voor marktontwikkelingen, maar ook een betere wereld."

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje