Lozen van duizenden kilo's medicijnen in riool aangepakt

© Stock.xchng

© iStock

thumbnail:
thumbnail:

Via het toilet belanden duizenden kilo’s resten van medicijnen in het riool. Het waterschap wil die hoeveelheid verminderen en overlegt daarover met België en Duitsland.

Jan Hensels

Waterschap Limburg wil af van de grote hoeveelheden medicijnresten in beken en rivieren. Ieder jaar komt er via de rioolstelsels minstens tienduizend kilo geneesmiddelen in de Limburgse wateren terecht. En die hoeveelheid wordt alleen maar groter door de vergrijzing, zo waarschuwde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vorig jaar al. Dat kan op den duur problemen opleveren voor de drinkwatervoorziening.

Prominente plekDaarom heeft het Waterschap Limburg in haar toekomstvisie 2030 het probleem van de medicijnresten een prominente plek gegeven. Als er minder pilresten in de beken zit, komt er ook minder van dat spul in rivieren als de Maas terecht. Dat is ook van belang voor de drinkwaterwinning, omdat de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) daarvoor onder meer Maaswater gebruikt.

WML juicht het dan ook toe dat het waterschap stappen wil zetten bij het terugdringen van resten van geneesmiddelen. Volgens een zegsman van WML vormen die resten nu nog geen probleem voor de drinkwaterwinning, maar dat er bij het bedrijf wel zorgen leven dat dat in de toekomst wel het geval kan zijn.

BuurlandenDe reductie van de medicijnresten kan het waterschap door een combinatie van maatregelen bereiken, zo bevestigt Josette van Wersch, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Opvallend is dat in dat verband ook overleg met de Belgische en Duitse autoriteiten noodzakelijk is.

Een aanzienlijk deel van de medicijnresten in de Limburgse beken en in de Maas, mogelijk wel meer dan de helft, komt er namelijk via Duitsland en België in terecht. De gesprekken moeten er toe leiden dat de buurlanden er voor zorgen dat enerzijds minder medicijnresten in het water belanden en dat ze anderzijds meer doen om die resten eruit te halen.