Gemeente Leudal houdt geld over

© iStock

Na jaren van bezuinigingen heeft Leudal de zaken financieel in balans. Voor het eerst sinds jaren ligt er een begroting die over meerdere jaren sluitend is zonder nieuw aangekondigde forse bezuinigingen of lastenverhoging voor de burgers.

Kitty Borghouts

Er is zelfs -mede door een hogere uitkering van het Rijk- een structureel overschot, waarvan het college de bestemming deels over wil laten aan de nieuwe coalitie die na de verkiezingen van maart volgend jaar aantreedt.De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt licht (1%) door inflatiecorrectie. De rioolheffing gaat iets omlaag.

Extra geldExtra geld wordt uitgetrokken voor personeel en voor onderhoud van gemeentelijke accommodaties. Die laatste post is een onzekerheidje in het huishoudboekje. Een aantal jaren geleden zette Leudal in op verkoop van zo veel mogelijk gemeentelijke accommodaties, waarbij een fikse bezuiniging was ingeboekt, maar die is niet helemaal gehaald. Het restant bezuining van zes ton wordt geschrapt. Komend jaar moet duidelijk worden welk vastgoed wel of niet kan worden afgestoten. In de tussentijd is er meer geld nodig voor onderhoud. Hoeveel, is nog niet duidelijk.

Nieuwe projecten

Voor nieuwe projecten is de komende jaren vijf miljoen euro beschikbaar. De belangrijkste projecten zijn:

  • Park Leudal Oost: één nieuwe accommodatie in Neer waarin tal van verenigingen samenwerken. Dit jaar nog wordt hierover een knoop doorgehakt.
  • Renovatie sportpark Houtrust Haelen: nu de wielerbaan niet doorgaat, moet het sportpark worden opgeknapt.
  • Fusie voetbalclubs Grathem, Kelpen-Oler, Ell en Hunsel met accommodatie op één locatie.
  • Vrijliggend fietspad Heldenseweg.
  • N280 en herinrichting Baexem.
  • Herinrichting Napoleonsbaan Neer.
  • Hoogwaterbescherming Maas in Neer en Buggenum.
  • Scholenclustering Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter: één nieuwe school op een nog te bepalen locatie.