Jagers krijgen nachtkijkers van provincie in strijd tegen everzwijnen

Print
Jagers krijgen nachtkijkers van provincie in strijd tegen everzwijnen

Afbeelding: Istock

Om de jagers te helpen het aantal zwijnen binnen de perken te houden, gaat de provincie een deel van hen voorzien van nachtkijkers. De dieren, die flink in aantal toenemen in de provincie, zorgen voor schade aan gewassen en gevaarlijke situaties in het verkeer.

De provincie heeft de nachtkijkers al besteld. Ze moeten de jagers helpen bij hun taak het aantal wilde zwijnen buiten hun eigenlijke leefgebied, natuurgebieden De Meinweg en Meerlebroek, beheersbaar te houden.

Om die reden heeft de provincie ook geld uitgetrokken voor cursussen om jonge jagers op te leiden voor het schieten van zwartwild.

Lees ook: Oprukkende wilde zwijnen veroorzaken overlast

Het schieten van de intelligente dieren blijkt in de praktijk voor de jagers een tijdrovende bezigheid.  Het aantal afgeschoten wilde varkens in Limburg laat al jaren een gestaag opgaande lijn zien. In 2000 schoten jagers in Limburg slechts 9 zwijnen, in 2015 en 2016 lag dat aantal al op respectievelijk 493 en 621. Dit jaar, de stand van 20 september, ligt het aantal geschoten dieren al op 535, blijkt uit cijfers van de Faunabeheereenheid Limburg. 

Lees ook: Jagers durven lastige everzwijnen niet af te schieten

Ger van Hout, regiomanager Limburg en Gelderland van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging houdt er rekening mee dat het afschot in Limburg eind dit jaar voor het eerst de 700-grens bereikt. Voor 2018 sluit hij niet uit dat het aantal de 800 haalt. Hij verwacht dat, als de groei zo doorzet, jagers binnen enkele jaren aan de duizend geschoten wilde zwijnen per jaar zitten. 

Eikels
Onder meer een overvloed aan eikels, geliefd voedsel van de dieren, en een reeks zachte winters op rij zorgt er volgens hem voor dat de zwijnenpopulatie alsmaar blijft groeien. Van Hout signaleert ook dat er vanuit alle kanten zwijnen Limburg binnen komen: vanuit Duitsland, België en Brabant. Bovendien is volgens hem het areaal mais toegenomen. Dat betekent voedsel en beschutting. "Ze kunnen via de mais zo van Eijsden tot de Mookerhei lopen." De meeste zwijnen zitten in Zuid- en Midden-Limburg. Volgens hem duiken de dieren steeds vaker ook in Noord-Limburg op, onder meer in Venray. 

Strenge winter
Alfred Melissen, secretaris van de Faunabeheereenheid Limburg durft zich niet aan voorspellingen over de toekomstige groei van het aantal dieren en afschot te wagen. "Meer afschot kan ook betekenen dat het de jagers beter lukt om dieren te schieten. Tegelijkertijd heb ik ook de indruk dat het aantal wilde zwijnen toeneemt." Hij wijst er op dat een strenge winter, zeker als dat gevolgd wordt door een koud, nat voorjaar, de stijgende trend even kan ombuigen, omdat die omstandigheden voor sterfte onder de biggen zorgen. Strenge winters hebben we echter al meerdere jaren niet meer gehad.

De provincie heeft de afgelopen jaren de mogelijkheden voor jagers bij het schieten van zwartwild verruimd. Van Hout bevestigt dat jagers nu 24 uur per dag op zwijnen mogen schieten. "Het is nu ook ’s nachts en op zondag toegestaan."

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje