Roermond: grote kans op gat in begroting, maar lasten niet omhoog

Print
Roermond: grote kans op gat in begroting, maar lasten niet omhoog

Foto: iStock

De kans dat er de komende jaren gaten in de meerjarenbegroting van Roermond ontstaan, is groot. Maar in 2018 gaan de lasten in elk geval niet omhoog.

De begroting 2018-2021 is op dit moment nagenoeg sluitend. Alleen zit er een aantal onzekerheden in. Posten die straks veel negatiever uit kunnen vallen dan nu voorzien. De belangrijkste: de kosten voor jeugdzorg en de subsidie voor sociaal werkbedrijf Westrom. Op het gebied van jeugdzorg komt Roermond bij lange niet uit met de Rijksbudgetten.

Twijfels
Tot 2020 heeft de gemeente extra geld in een reservepotje gestopt om tekorten aan te vullen. Maar of ze het daarna met de Rijksbudgetten gaat redden, valt te betwijfelen. Roermond werkt er hard aan om zwakkere gezinnen middels ondersteuning beter in hun kracht te zetten. Vanuit de gedachte dat met dit soort preventieve maatregelen het beroep op zware en dure  jeugdzorg minder wordt. Of dat gaat lukken is de vraag.

Voor Westrom is tot 2019 een bedrag van 1,9 miljoen in de begroting opgenomen. Daarna niet meer. Het sociaal werkbedrijf  moet weliswaar efficiënter gaan functioneren, maar er zal ook na volgend jaar nog aardig wat geld bij moeten.

Buffer
Daarnaast wil Roermond zo snel mogelijk een miljoen in het potje algemene reserves stoppen. Daar moet, zo heeft de gemeente eerder zelf bepaald, een buffer van 13,1 miljoen in zitten. Op dit moment bevat het potje 12,1 miljoen. Deels door de aankoop van het kantoorpand aan de Godsweerdersingel, dat waarschijnlijk plat moet voor de herinrichting van de stationsomgeving. En deels vanwege een aantal beleidswensen waar nog geen geld voor was gereserveerd.

Lage woonlasten
Desondanks gaan de lasten voor de burger (behoudens indexatie) volgend jaar niet omhoog. Roermond staat daarmee nog steeds in de top 5 van Limburg wat betreft laagste woonlasten.