Landgoed Leudal wint weer rechtszaak van gemeente

Print
Landgoed Leudal wint weer rechtszaak van gemeente

Foto: De Limburger/Jeroen Kuit

Landgoed Leudal in Haelen mag en gaat binnenkort toch 375 arbeidsmigranten huisvesten. Dat komt door een nieuwe uitspraak van de rechtbank.

Tussen Landgoed Leudal en de gemeente was een geschil ontstaan hoe een brief van de camping geïnterpreteerd moest worden. In een passage verzocht ondernemer Wilbert Hikspoors de gemeente 'formeel alsnog uw belofte na te komen (...)  en een omgevingsvergunning te verlenen voor de huisvesting van maximaal 375 arbeidsmigranten'. 

Rechtbank
De gemeente beschouwde die brief niet als een officiële vergunningaanvraag. Daar denkt de Rechtbank Limburg nu anders over. Omdat de gemeente niet op tijd over de aanvraag heeft beslist, is de vergunning nu automatisch verleend.

375 migranten
Ondernemer Hikspoors wil, zodra de vergunning na terinzagelegging  onherroepelijk is geworden, daadwerkelijk 375 arbeidsmigranten gaan huisvesten, een aantal dat er ook in het verleden was.De gemeente Leudal probeert dat aantal al jaren in te dammen tot 225, maar werd tot tweemaal toe teruggefloten door de Raad van State, die dat aantal niet goed onderbouwd vond.  

Gedoogcompromis
Onlangs sloten gemeente en Landgoed Leudal een gedoogcompromis: de twee partijen spraken af dat er –in afwachting van een nieuw bestemmingsplan- een tijdelijk maximum van 300 seizoenarbeiders zou gaan gelden. Nu de rechter Hikspoors in het gelijk heeft gesteld, wil de ondernemer zich echter niet meer aan die 300 houden.