Venlo gaat vergrijzing ambtenarenkorps aanpakken

Print
Venlo gaat vergrijzing ambtenarenkorps aanpakken

Het stadskantoor van Venlo. Foto: De Limburger

De gemeente Venlo geeft 60-plussers vanaf 1 juli 2018 de kans minder te werken. Daarvoor komen in eerste instantie 194 van de 982 medewerkers in aanmerking. En binnen drie jaar zelfs ruim driehonderd.

De gemeente heeft 333 medewerkers die 57 jaar of ouder zijn. Slechts acht ambtenaren vallen in de categorie 27 jaar of jonger. Ambtenaren van 60 jaar en ouder kunnen kiezen: 60 procent werken tegen 80 procent loon. Of 50 procent werken tegen 70 procent loon. In beide varianten geldt 100 procent pensioenopbouw.  Een werkgroep stelde aanvankelijk voor begin 2018 te starten, maar directie en afdelingshoofden bepleitten de start een jaar naar achteren te schuiven. 

Onrustig
Het plan houdt de gemoederen flink bezig in het stadskantoor waar het al langer onrustig is. Gemeentesecretaris Piet Lucassen schetste kort voor zijn opstappen in juni een onthutsend beeld van de ambtelijke organisatie waar volgens hem een angstcultuur heerst. Sterk verwaarloosd en na tien jaar bezuinigen en reorganiseren murw gebeukt, luidde zijn analyse. "De rust is zeker nog niet teruggekeerd in de organisatie", staat in een brief aan de raad.

Als velen gebruikmaken van de regeling, komt de bedrijfsvoering in gevaar. Werken met minder mensen kan leiden tot hogere werkdruk en het verlies van kennis, is de vrees bij de ambtelijke top. 

Pilot
Het college van B en W heeft de knoop toch doorgehakt: de pilot start 1 juli 2018. Een rol speelt dat nog tot uiterlijk december subsidie van maximaal 50 mille aangevraagd kan worden bij het A&O fonds. Een landelijk fonds waar geld in zit voor nieuw personeelsbeleid. Voor het aannemen van jongeren is uit die pot maximaal 30 mille beschikbaar.