Kiezen we binnenkort onze burgemeesters?

Print
Kiezen we binnenkort onze burgemeesters?

Omhangen van de ambtsketen van de burgemeester. Foto: ANP

Het raadgevend referendum vervalt, maar de gekozen burgemeester komt een stap dichterbij. De aankomende coalitie heeft dit afgesproken, zeggen ingewijden na berichtgeving door de Volkskrant over het dichterbij brengen van de gekozen burgemeester.

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie noemen de term gekozen burgemeester niet expliciet in hun regeerakkoord. Wel staat erin dat de huidige manier van benoemen uit de grondwet moet verdwijnen.

Grondwet
Het voorstel hiervoor is al een keer aangenomen door het parlement, maar omdat het om een grondwetswijziging gaat moet het nog een keer door de Tweede Kamer en Eerste Kamer en dit keer met tweederde meerderheid. Als dat gebeurt dan is er nog geen gekozen burgemeester, zoals D66 graag wil, maar ligt de weg wel vrij. Het CDA stemde eerder tegen in de Eerste Kamer.

Over het opheffen van het raadgevend referendum zeggen ingewijden dat er bij politieke partijen, ook buiten de aankomende coalitie, minder steun is voor de volksraadplegingen.

Teruggetrokken
Politiek Den Haag was allesbehalve gelukkig met de uitkomsten van het raadgevende Oekraïne-referendum in 2016. Een bindend referendum is tegelijkertijd onhaalbaar. Daar is in het parlement te weinig steun voor bleek de afgelopen tijd, nadat ook de aanvankelijke initiatiefnemers PvdA, D66 en GroenLinks zich hadden teruggetrokken.

Aftapwet
Voor de komende tijd staat nog een raadgevend referendum op stapel over de 'aftapwet', die de inlichtingendiensten ruimere bevoegdheden geeft om data te onderscheppen op de kabel. In totaal zijn 300.000 handtekeningen nodig voor dit referendum, terwijl de teller momenteel rond de 266.000 staat.