Schade door fipronil valt vele miljoenen hoger uit

Print
Schade door fipronil valt vele miljoenen hoger uit

Foto ter illustratie. Afbeelding: iStock

De schade die kippenboeren hebben opgelopen door de fipronilaffaire valt minstens dubbel zo hoog uit dan in augustus werd ingeschat. Werd toen nog uitgegaan van 33 miljoen euro schade als gevolg van de eieren die waren besmet het verboden bloedluisbestrijdingsmiddel, inmiddels wordt dat bedrag geraamd op 75 miljoen.

Ingewijden in de pluimveesector bevestigen dat. Zij gaan er zelfs van uit dat de schade nog veel hoger zal uitvallen. Meerdere bronnen verwachten dat het bedrag boven de honderd miljoen euro uitkomt.

Claims
Tal van getroffen pluimveebedrijven hebben te maken met schades van meerdere tonnen. Daarnaast leeft breed de vrees dat die schade nog flink oploopt door claims van onder meer eierverwerkende bedrijven, bevestigt Eric Hubers, de Limburgse voorzitter van de landelijke LTO-vakgroep Pluimveehouderij. De claims hangen als een zwaard van Damocles boven getroffen legkippenhouders die besmette eieren hebben geleverd. Hubers geeft aan dat indien de claims gehonoreerd worden het kan betekenen dat pluimveebedrijven alsnog het loodje leggen. Volgens hem zijn er al enkele claims ingediend, in één geval van drie ton.

De meeste claims worden de komende twee tot drie maanden verwacht. Dat komt omdat de schade die eierverwerkende bedrijven hebben opgelopen vaak nog niet in de volle omvang helder is en omdat juristen van die bedrijven tijd nodig hebben voor de onderbouwing van de claims. Volgens de organisatie Anevei, Vereniging van Eierhandelaren en Eiproductfabrikanten zal het bij de claims in totaal om miljoenen gaan.

Gevolgen
Ook de eierverwerkende bedrijven, zoals Global Food Group en Wulro BV in de regio Weert ondervinden nog dagelijks de gevolgen van de fipronilaffaire. Volgens Anevei hebben deze bedrijven veel schade doordat ze producten waar eieren in zijn verwerkt hebben moeten terugnemen. Een woordvoerder van Anevei schat de directe schade voor pakstations en eiverwerkende industrie op ongeveer dertig miljoen.

Een rondgang langs Limburgse getroffen legkippenhouders leert dat de nasleep van de fipronilcrisis er ook daar nog flink inhakt. Zowel financieel als emotioneel trekt de affaire een zware wissel op boerenfamilies. Meerdere legkippenhouders verkeren nog altijd in grote onzekerheid en hebben hun kippen of stallen niet fipronilvrij. Dat laatste blijkt in de praktijk lastiger dan werd gedacht.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →