Amerikaans bedrijf wilde schulden Limburgse cliënten opkopen

Print
Amerikaans bedrijf wilde schulden Limburgse cliënten opkopen

Afbeelding: iStock

Het Amerikaans bedrijf Max Recovery wilde dit jaar de schulden opkopen van cliënten van de Kredietbank Limburg. Om vervolgens zelf die voor de instelling oninbare vorderingen van vaak kwetsbare mensen met winst te gaan innen.

De Kredietbank Limburg weigert echter de oninbare schulden van circa 220 cliënten (in totaal 570.000 euro) te verkopen aan Max Recovery. "We zijn niet op de uitnodiging voor een gesprek ingegaan”,  zegt directeur Ruud van den Tillaar van de maatschappelijke instelling voor hulp aan mensen met schulden.

"Schuldopkopers proberen hun winst te maximaliseren en zetten daartoe veel druk op mensen”, verklaart Van den Tillaar. Ze slepen mensen geregeld voor de rechter "Wij kiezen voor een menselijkere benadering. Onze cliënten zijn vaak kwetsbaar. Van alle mensen die zich in 2016 in Maastricht bij ons aanmeldden, had 63 procent een licht verstandelijke beperking.” Zeker die mensen maken fouten als ze onder druk komen als een schuldopkoper bij hen aanklopt. "Je werkt mensen de ellende en de stress in. Wij willen onze cliënten niet van de regen in de drup helpen.” De Kredietbank werkt samen met 18 vooral Zuid-Limburgse gemeenten en heeft 7.500 cliënten.

De vertegenwoordiger van Max Recovery in Nederland was maandag niet voor een toelichting bereikbaar.