Dekkingsgraad ABP opnieuw gestegen

Print
Dekkingsgraad ABP opnieuw gestegen

Afbeelding: MGL

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds ABP is in het derde kwartaal gestegen naar 103,3 procent. Het beschikbaar vermogen nam dat kwartaal toe met ruim zeven miljard tot 396 miljard euro.

Dat heeft het grootste pensioenfonds van Nederland laten weten. Het is voor het vierde kwartaal op rij dat de financiële situatie van het ABP licht verbeterd.

Verhoging
De beleidsdekkingsgraad stond eind september 2017 op 99,3 procent. Deze dekkingsgraad bepaalt of de pensioenen geïndexeerd mogen worden. ABP verwacht dat met de huidige stand verhoging van pensioenen de komende vijf jaar niet of nauwelijks aan de orde zal zijn. De kans dat ABP de pensioenen in 2018 moet verlagen is klein geworden. Voor de volgende jaren blijft die kans zeker aanwezig, laat APB weten. “Als de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 onder het vereiste niveau van 104,2 procent blijft is verlaging van pensioen onontkoombaar”, aldus het pensioenfonds.

Veranderd
Volgens APB-voorzitter Corien Wortmann-Kool is het goed dat de dekkingsgraden stijgen maar kunnen we ons pensioenstelsel niet laten zoals het is. "De arbeidsmarkt is veranderd en deelnemers stellen andere eisen.

Aanpassing van het stelsel blijft hard nodig willen we onze deelnemers ook in de toekomst een robuust en goed pensioen kunnen bieden. ABP is blij dat modernisering van het stelsel in het regeerakkoord aan de orde komt.”

ABP heeft 2,9 miljoen deelnemers, werkzaam bij overheids- en onderwijsinstellingen.