Gemeenteraad Maastricht huurt eigen verslaggever in

© iStock

De Maastrichtse gemeenteraad gaat een eigen - onafhankelijke - reporter inzetten.

John Hoofs

De Maastrichtse gemeenteraad constateerde in 2016 tijdens een evaluatie van het eigen communicatiebeleid dat ‘de journalistieke aandacht voor gemeenteraadswerk afneemt’.

ZorgenDat is niet exclusief Maastrichts. Ook elders zien steeds meer gemeenten zich geconfronteerd met het fenomeen van vergaderingen zonder lokale verslaggever. Dat baart zorgen, omdat veel thema’s die burgers raken niet bij hen bekend zijn omdat ze er - waar dan ook - niks over kunnen lezen of zien.

In Maastricht is er het bijkomend probleem van de vernieuwde opzet van raadsavonden. Het is eerder regel dan uitzondering dat op hetzelfde tijdstip in drie verschillende zalen onderwerpen worden besproken.

KeuzesMedia hebben de luxe niet meer om drie verslaggevers naar het stadhuis te sturen. Er moet dus gekozen worden, waardoor belangrijke onderwerpen soms onvoldoende aandacht krijgen.

Om dat probleem te ondervangen heeft de Maastrichtse raad besloten een jaar een proef te houden met een door de raad betaalde verslaggever, die louter over raadszaken en -dossiers bericht. Die reporter opereert onafhankelijk, de raad heeft er geen enkele bemoeienis mee, behalve het beschikbaar stellen van een budget van bijna 50.000 euro voor het inhuren van een professionele verslaggever en een bedrag om diens werk onder de aandacht te brengen.

OnafhankelijkDe verslaggever wordt ondergebracht bij RTV Maastricht, dat werkt met een redactiestatuut waardoor de redactionele onafhankelijkheid is gewaarborgd. De verslaggever bericht onder meer via een nieuw politiek programma op RTV Maastricht.