Onverwachte meevaller: Sittard-Geleen alweer uit geldzorgen

Print
Onverwachte meevaller: Sittard-Geleen alweer uit geldzorgen

Afbeelding: iStock

De gemeente Sittard-Geleen kan alsnog een sluitende meerjarenbegroting presenteren. Twee weken geleden klopten B en W nog bij de provincie aan voor hulp. Volgens wethouder Pieter Meekels (Financiën, GOB) komt de redding vanuit het nieuwe regeerakkoord van de nieuwe coalitie in Den Haag.

Meekels dacht eind van de zomer dat Sittard-Geleen een sluitende meerjarenbegroting zou kunnen presenteren, zoals verlangd wordt door de provincie Limburg. Maar toen bleek dat op het sociale domein (met name jeugdzorg) toch een tekort ontstond. In het meerjarenperspectief van 2019 tot 2022 viel daarmee een gat in de begroting van jaarlijks zo’n vier miljoen euro. 

Hulp
Omdat verder bezuinigingen sociaal en maatschappelijk niet meer verantwoord zou zijn in Sittard-Geleen, besloot het college van burgemeester en wethouders aan te kloppen bij de provincie voor hulp. Verkoop van aandelen Enexis en het overnemen van kosten voor bovenregionale taken zoals de Sportzone door de provincie zouden de fusiegemeente uit de rode cijfers moeten houden.

Op de lange termijn stelde het college groei van de gemeente voor via ‘grenscorrecties’, wat tot meer rijksinkomsten moet leiden. 

Gemeentefonds
Volgens Meekels komt de onverwachte redding nu ook van het Rijk. Het budget van het gemeentefonds dat gelden verdeelt over alle gemeenten groeit namelijk mee met de rijksuitgaven. Nu Den Haag meer gaat besteden, nemen ook de uitkeringen uit dat fonds toe. 
Deze koppeling van het gemeentefonds aan de rijksuitgaven is zelfs verbreed, meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die de gevolgen van het kersverse regeerakkoord in kaart brengt.  

Volgens Meekels kan Sittard-Geleen hierdoor nu jaarlijks op 3,5 tot 3,8 miljoen euro extra rekenen van het Rijk. "Dat is toevallig precies het bedrag dat we in de meerjarenbegroting te kort kwamen."

Te weinig
De gemeenteraad wordt woensdag door het college van burgemeester en wethouders over de meevaller geïnformeerd. Ook gaat het college snel Gedeputeerde Staten meedelen dat er alsnog een sluitende meerjarenbegroting ligt. Toch willen burgemeester en wethouders alsnog met Gedeputeerde Staten in gesprek over het gebrek aan middelen. B en W vinden dat Sittard-Geleen onvoldoende geld krijgt om het takenpakket en de ambities als centrumgemeente te kunnen uitvoeren. Hierover is door bureau BMC een rapport opgesteld, dat concludeert dat Sittard- Geleen jaarlijks 30 miljoen euro te weinig zou ontvangen vergeleken met soortgelijke plaatsen. De provincie betwijfelt dat. 
 

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →