Van mestfraude verdacht bedrijf blijft subsidie ontvangen

© Laurens Eggen

Ondanks justitieel onderzoek behoudt bio-energiecentrale Bela Biogas zijn subsidie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wil eerst de conclusies van het Openbaar Ministerie afwachten.

Paul Bots en Daan de Hulster

Bela Biogas BV krijgt sinds 2014 subsidie voor het opwekken van duurzame energie in een bio-energiecentrale aan de Kempkensberg in Ysselsteyn. Donderdag maakte justitie bekend dat ze het bedrijf ervan verdenkt niet-vergunde afvalstoffen in de installatie te stoppen en het eindproduct op de markt te zetten als mest, terwijl dit als afval beschouwd moet worden.

Maanden Een woordvoerder van de RVO, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, laat weten dat de dienst de uitkomst van het waarschijnlijk nog maanden lopende justitieel onderzoek afwacht. "Het bedrijf is onschuldig tot het tegendeel bewezen is."

Mocht blijken dat Bela in strijd met de subsidievoorwaarden handelde, komt RVO wél in actie. "Want in de voorwaarden van de subsidie wordt ingegaan op wat er in de centrale mag worden gestopt. Als de voorwaarden zijn overtreden, dan vorderen we subsidiebedragen terug."

17 miljoenIn 2014 kende RVO Bela Biogas BV een twaalf jaar lopende subsidie van maximaal 17 miljoen euro toe voor het opwekken van duurzame energie. RVO keert daar maandelijks al een deel van uit.

Lees ook: De grote verdwijntruc met mest en afval

Volgens justitie ontving Bela miljoenen euro’s subsidie van de RVO. Hoeveel exact, is onduidelijk. De rijksdienst stelt dat het maximale subsidiebedrag in de praktijk niet wordt gehaald. Het uitgekeerde bedrag is afhankelijk van de actuele marktprijs voor grijze energie. "Stel dat een bedrijf duurzame energie produceert voor 11 cent per kilowattuur, maar de marktprijs is 6 cent. Dan krijgt dat bedrijf 5 cent subsidie", legt de woordvoerder uit.

Directeur Dick Kroot van Bela Group ontkent dat zijn bedrijf zich bezighoudt met mestfraude. "De beschuldigingen van justitie raken kant noch wal.” Kroot wil niet zeggen of de centrale nog in bedrijf is. "We hebben nog in overweging wat we daarmee gaan doen.” Volgens hem zal de subsidie in ieder geval niet teruggedraaid worden. "Wij voldoen aan alle voorwaarden.”