2017 bij warmste drie jaar: 'risico's voor leven op aarde'

Print
2017 bij warmste drie jaar: 'risico's voor leven op aarde'

Genieten van een winters zonnetje in Eys. Afbeelding: De Limburger

2017 dreigt zich te ontwikkelen tot één van de drie warmste jaren sinds de weerdiensten dat bijhouden, meteen na 2016 en voor 2015. De periode 2013/2017 wordt de warmste vijfjaarsperiode.

Officials van de wereldklimaatorganisatie van de VN maakten dat maandag bekend bij de start van hun jaarlijkse klimaathoogmis in Bonn. Op grond van voorlopige gegevens van de wereld meteorologische dienst (WMO) zat de gemiddelde temperatuur over de eerste negen maanden op 1,1 graad boven het pre-industriële peil. 

Alle inspanningen zijn erop gericht de temperatuurstijging te beperken tot maximaal 2 graden, omdat het proces van opwarming daarna wel eens onomkeerbaar zou kunnen worden. Effecten in die richting treden nu al veelvuldig op, aldus de WMO: orkanen en overstromingen, hittegolven en droogte. Ook langere-termijneffecten treden op, zoals stijging van de zeespiegel en verzuring van de oceanen. De poolkappen smelten.

Nooit geziene orkanen
"De afgelopen drie jaar zaten elk in de top-3 van hitterecords. Dit maakt deel uit van de opwarming over langere termijn”, aldus WMO-topman Petteri Taalas, volgens wie 2017 enkel na 2016 komt door El Niño. "We zijn getuige geweest van extreme weersomstandigheden, met recordtemperaturen van 50 graden in Azië, nooit geziene en elkaar snel opvolgende orkanen in het Caribisch en Atlantisch gebied tot aan Ierland, vernietigende stormvloeden die miljoenen mensen raakten en grote droogte in Oost Afrika. Veel van deze gebeurtenissen – en wetenschappelijke studies moeten uitwijzen hoeveel precies – zijn te wijten aan klimaatverandering door toenemende CO2-concentraties in de lucht als gevolg van menselijke activiteit.” 

Uitvoerend secretaris van de wereld klimaatorganisatie UNFCCC: "Deze gegevens onderstrepen de risico’s voor mensen, economieën en het leven op aarde zelf als we er niet in slagen het klimaatakkoord van Parijs uit te voeren.” 

Van de schade aan gewassen, veestapels en natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden is volgens de wereldvoedselorganisatie FAO meer dan een kwart te wijten aan stormen, overstromingen en extreme droogte, volgens de wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal mensen dat aan hittegolven wordt blootgesteld, sinds 2000 met 125 miljoen gegroeid.