Kaart: meeste gemeenten houden Piet bij intocht zwart

Print
Kaart: meeste gemeenten houden Piet bij intocht zwart

De sinterklaasintocht in Maastricht, in 2016. Afbeelding: De Limburger/Diana Scheilen

Ook dit jaar is Piet bij veruit de meeste sinterklaasintochten in Nederland zwart of (donker)bruin. In een relatief klein aantal gemeenten lopen tussen de traditionele Pieten ook roetveegpieten mee, in drie plaatsen doen alleen maar roetveegpieten mee aan de intocht.

Dat blijkt uit de Pietenatlas 2017 (zie kaart hieronder), een rondgang van het AD en haar regionale zusterkranten onder 272 van de 388 gemeenten of sinterklaascomités in Nederland. We vroegen daarbij naar de kleur van Piet in de grootste kern van die gemeente. 

Roetveegpieten
In 239 van die plaatsen is Piet bij de intocht zwart of (donkerbruin). Zeventien comités melden dat er enkele tot veel roetveegpieten meelopen. In twee van Nederlands grootste steden (Amsterdam, Den Haag) en in Meppel lopen enkel nog roetveegpieten mee. Rotterdam maakt de kleur van Piet pas een dag voor de intocht bekend, vorig jaar liepen daar zowel bruine als roetveegpieten mee. In de vierde stad van Nederland, Utrecht, lopen dit jaar voor het laatste klassieke Pieten mee.

Artikel loopt verder onder interactieve kaart.

Geen antwoord
Een aantal comités wilde, soms uit vrees voor ordeverstoringen tijdens de intocht, geen antwoord geven op de vragen. Ook beslissen sommige organisaties pas op het laatste moment over de kleur van Piet, zij wachten de ontwikkelingen in het Sinterklaasjournaal af. Dat gaf gisteren aan dat er dit jaar geen felgekleurde Pieten meer te zien zijn, maar wel een 'bont gezelschap aan helpers'.

Piet-discussie
Daarmee lijkt de Piet-discussie die in 2011 weer de kop opstak en jarenlang fel voortwoekerde, vooralsnog niet tot een verdere, wijd verspreide verandering bij de intochten in Nederland te leiden. Het aantal gemeenten dat roetveegpieten bij de intocht laat meelopen, neemt niet toe. Vorig jaar was dat het geval bij 21 intochten van de ondervraagde 289 gemeenten. Ook in Limburg lopen er zover bekend maar in één gemeente roetveegpieten mee; alleen in Maastricht is dat het geval. 

Sponsors
Veel sinterklaascomités geven aan dat de discussie in hun dorp of stad ‘helemaal niet speelt’. "Mensen vragen hier niet om andere Pieten", stellen meerdere intochtcomités. Ook geven organisatoren aan dat de sponsors van hun intochten specifiek om een ‘klassieke’ Piet vragen. Als er tijdens de intocht andere Pieten meelopen, staat daarmee de sponsoring van volgend jaar op de tocht, is de soms rechtstreeks uitgesproken boodschap. 

Praktisch bezwaar
Ook een praktisch bezwaar wordt door veel comités genoemd: in de kleinere steden en dorpen maken roetveegpieten de acteurs te herkenbaar. Piet heeft overigens nergens meer kroeshaar en dikke, rode lippen, zoals in vorige decennia het geval was. Een flink aantal organisatoren geeft ook aan de discussie over Piet beu te zijn en de vragen van deze krant niet op prijs te stellen. "De media houden de discussie in leven", stellen zij.

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje