Station Grubbenvorst blijft bungelen

Print
Station Grubbenvorst blijft bungelen

Foto ter illustratie. Foto: iStock

De bouw van een station in Grubbenvorst is nog steeds niet definitief van de baan. De provinciale politiek blijft hoop houden dat het rijk meebetaalt aan de bouw.

Het voorstel van gedeputeerde Hubert Mackus om het station uit de plannen te schrappen, gaat daarom nog even in de ijskast.

Goede hoop
Eind deze maand praat de Tweede Kamer over de spoorbegroting. Volgens CDA-Kamerlid Jeu Titulaer is er goede hoop dat de Kamer extra geld uittrekt voor het Limburgse station.

Financiële tegenvallers
De Maaslijn tussen Roermond, Venlo en Nijmegen krijgt elektrische bovenleiding. Gelijk met dat werk zou in Grubbenvorst een station worden aangelegd. Door financiële tegenvallers is er echter niet genoeg geld voor het station. Reden voor Mackus om het uit de plannen te schrappen.

Terugfluiten
Een Statenmeerderheid vindt dat te vlug, bleek vrijdag. De provincie moet eerst in een ultieme poging doen om de Tweede Kamer zover te krijgen dat die de beurs trekt. Gebeurt dat niet, dan komt het station er ook niet. Dwingt de Tweede Kamer wel de benodigde 10,7 miljoen af bij de staatssecretaris, dan komt het station er wel. De staatssecretaris zelf heeft inmiddels al aan Mackus laten weten dat ze geen geld beschikbaar zal stellen. Alleen de Kamer kan haar nog terugfluiten.

Ophoesten
De grote vraag blijft wat er gebeurt als het rijk maar een deel van de kosten wil betalen. GroenLinks en PvdA in Provinciale Staten vinden dat Limburg dan desnoods het hele bedrag moet ophoesten. Een meerderheid van CDA, VVD, SP en D66 vindt dat in dat geval bekeken moet worden of, en zo ja hoeveel, provinciaal geld er vrijgemaakt kan worden.

Provinciale Staten stemmen vrijdagmiddag over het nieuwe uitstel voor het station, maar in het debat heeft zich hier al een meerderheid voor afgetekend.