Actie tegen mestfraude: 'De cowboys moeten worden gestopt'

Print
Actie tegen mestfraude: 'De cowboys moeten worden gestopt'

Afbeelding: ANP XTRA

De mestcowboys moeten gestopt worden. Gemeenten en provincies moeten hun verantwoordelijkheid nemen en daarvoor meer middelen krijgen om mestfraude op te sporen en te lijf te gaan, vinden Progressief Akkoord/GroenLinks, de PvdA en Transparant Deurne.

Volgende week houdt PA/GroenLinks een bijeenkomst met zo veel mogelijk 'groene' partijen uit de Peel en Venray om gezamenlijk te kijken hoe dit probleem aangepakt kan worden.

"Ook is er contact gelegd met GroenLinks Brabant over dit dossier, met als inzet om lokaal, provinciaal en landelijk samen op te trekken", laat Carly Arts van PA/GroenLinks weten.

Illegale lozing
Precies een week geleden diende de partij samen met PvdA en Transparant  Deurne een motie in om handhaving tegen mestfraude uit te breiden. De partijen vinden dat er voor de gemeente een verantwoordelijkheid ligt en dat er meer toezicht nodig is op illegale lozing en verhandeling van mest. "Het gaat in Deurne, op basis van de cijfers van 2015, om zo’n 112.000 tot 180.000 ton mest en van een effectieve handhaving tegen deze cowboys blijkt niet veel.”

Burgemeester Hilko Mak ontraadde de motie. Gemeenten controleren of voor de activiteit een vergunning nodig is en zo ja, of die is verleend. Verder bekijkt de gemeente of de situatie aan het bestemmingsplan en de milieuregels voldoen. "Voor het overige ligt de bevoegdheid bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)", aldus Mak. Daarbij moet gedacht worden aan mesttransporten en het uitrijden van mest op akkers. 

Meerderheid
Uiteindelijk werd het voorstel door een meerderheid van de raad verworpen. Carly Arts: "Na de publicatie in NRC vragen we nu weer alle raadsfracties en het college onze motie alsnog te steunen en om stelling te nemen in deze zaak."

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →