Winants: 'Fundamenteel gebrek aan respect'

© Luc Lodder

"Ik kan en wil geen deel uitmaken van een gemeentebestuur dat zo nadrukkelijk de regels van integer bestuur aan de laars lapt", laat vertrekkend burgemeester Luc Winants van Brunssum in een verklaring weten.

ANP

De raad nam volgens Winants besluiten "waaruit een fundamenteel gebrek aan respect voor integer bestuur spreekt". Hij zegt daar machteloos tegenover te staan.

Discussie"Ik wil met mijn vertrek een discussie op gang brengen over de positie van een burgemeester in soortgelijke bestuurlijke vraagstukken'', aldus Winants. ,,Mijn vertrek is dan ook nadrukkelijk bedoeld als een oproep aan de minister om met oplossingen te komen."

Lees ook: Winants weg als burgemeester Brunssum, Gerd Leers vervanger

Lees hieronder de hele verklaring van Winants:

De directe aanleiding voor mijn verzoek om terug te treden als burgemeester is gelegen in de aanhoudende bestuurlijke crises in Brunssum. Deze crises hebben onlangs een extreme wending genomen. Hierdoor is er een bestuurlijke situatie ontstaan waarvoor ik geen verantwoordelijkheid meer kan en wil dragen: immers, als burgemeester kan ik niet meer garant staan voor een integer bestuur in Brunssum. Om die reden heb ik, in overleg met Commissaris van de Koning Theo Bovens van de Provincie Limburg, besloten om per 1 januari 2018 mijn functie neer te leggen.

Ik heb me altijd voor meer dan 100 procent ingezet voor de Brunssumse belangen en de Brunssumse inwoners. Ik denk dat mijn gemeente een enorm potentieel heeft dat erop wacht om verzilverd te worden. Juist daarom doet het pijn om te zien hoe verdeeld ons gemeentebestuur is geworden en hoe als gevolg daarvan keuzes zijn en worden gemaakt die het aanzien van het openbaar bestuur beschadigen, zelfs ondermijnen. Ik heb me in al die jaren ingespannen om verandering te brengen in onze bestuurscultuur en deed dit altijd vanuit een constructieve houding en met vertrouwen in vooruitgang. Echter, de gebeurtenissen van de afgelopen weken, waarin het gemeentebestuur tegen tal van adviezen en waarschuwingen in besluiten nam waaruit een fundamenteel gebrek van respect voor integer bestuur spreekt, was voor mij de spreekwoordelijke druppel.

Als burgemeester dien ik toe te zien op de integriteit van het lokale openbaar bestuur. Als iets mij de afgelopen weken duidelijk is geworden, is dat wanneer een burgemeester geïsoleerd raakt binnen zijn eigen bestuur, hem feitelijk en effectief de instrumenten ontbreken om op te kunnen treden in die noodzakelijke rol van hoeder van bestuurlijke integriteit. Dat brengt mij feitelijk in een onmogelijke positie.

Dat inzicht heeft geleid tot het besluit om op te stappen. Twee overwegingen liggen aan dat besluit ten grondslag:

Ik kan en wil geen deel uitmaken van een gemeentebestuur dat zo nadrukkelijk de regels van integer bestuur aan de laars lapt.Ik wil met mijn vertrek een discussie op gang brengen over de positie van een burgemeester in soortgelijke bestuurlijke vraagstukken. Voor Brunssum lost dit op de korte termijn wellicht niets op. Maar mogelijk dat het wel leidt tot een (landelijke) herbezinning op dit onderwerp. Mijn vertrek is dan ook nadrukkelijk bedoeld als een oproep aan de minister om met oplossingen te komen.

Mij resteren bij dit schrijven nog drie weken tot aan mijn vertrek op 1 januari 2018. Ik zal deze periode gebruiken om de waarnemer die mij opvolgt in te werken en voor te bereiden op zijn nieuwe taak. Onderdeel daarvan zal zeker het verbetertraject zijn dat onlangs binnen de raad is afgesproken.

Daarnaast zal ik mij gedurende de resterende periode blijven inzetten voor de Brunssumse gemeenschap. Brunssum verdient dit ook, want ik heb, alles in overweging nemende, het toch vooral als een bijzonder voorrecht ervaren om deze mooie gemeenschap gedurende 5 jaar te mogen dienen.

Ik heb dit besluit genomen met heel veel pijn in mijn hart. Ik heb Brunssum in de afgelopen 5 jaar leren kennen als een hele fijne gemeente waar tal van mooie dingen gebeuren. Een gemeente ook waar ik met heel veel plezier invulling heb mogen geven aan het burgemeesterschap.

Ik kijk terug op tal van mooie momenten, op veel goede resultaten die ik met velen heb mogen delen: burgers, professionals, collega-bestuurders in Parkstad Limburg, tal van anderen. Ik denk dan met name aan de realisatie van prachtige, belangrijke voorzieningen als de Brede Scholen, het Zorgplein, het Clemensdomein, een nieuwe Brikke Oave en Lindeplein. Aan successen als de noodopvang voor vluchtelingen. Aan hoogtepunten als de Parade 2016, de viering van 50 jaar NAVO, de Veteranendagen.

In deze geest van dankbaar terugzien, maar ook in het besef dat een burgemeester staat voor de onkreukbaarheid van het openbaar bestuur, hoop ik ook op 1 januari 2018 afscheid van Brunssum te nemen.

L.M.C. WinantsBurgemeester.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee