ProRail test nieuwe geluidsschermen in Susteren

Print
Op een braakliggend terrein in Susteren test ProRail de komende maanden samen met het bedrijf 4Silence een geluidsscherm van slechts 1,5 meter hoog.

De proefopstelling moet uitwijzen of dit scherm het geluid net zo goed tegenhoudt als schermen die veel hoger zijn, legt de spoorbeheerder uit op de eigen website.

Gleuven
Het nieuwe geluidsscherm is een zogenaamde geluidsdiffractor. Op een betonnen constructie ligt een metalen bak met gleuven van verschillende dieptes. Deze gleuven buigen de geluidsgolven af naar boven. Dit werkt dus anders dan een geluidswal of geluidsscherm, die geluidsgolven alleen maar tegenhouden en daarom flink de hoogte ingaan.

Rangeerterrein
Op het testgebied lag vroeger een groot rangeerterrein. Op de plek zijn al vaker nieuwe ontwikkelingen op het gebied van geluid uitgeprobeerd. Volgens ProRail is de locatie zo geschikt, omdat het terrein is afgesloten en weinig invloeden van buitenaf kent. De 'diffractor' moet ervoor zorgen dat omwonenden van het spoor én geen geluidshinder meer ervaren én niet uit hoeven kijken op een hoge wal.