Financiën niet op orde: 'Sittard-Geleen onder preventief toezicht'

Print
Financiën niet op orde: 'Sittard-Geleen onder preventief toezicht'

Afbeelding: iStock

Geleen - De gemeente Sittard-Geleen heeft de financiën niet op orde en wordt door de Provincie Limburg zo goed als zeker onder preventief financieel toezicht gesteld.

Aanstaande dinsdag buigen gedeputeerden zich over de kwestie. Volgens een woordvoerder van de provincie is de situatie zorgwekkend. Ze wil nog niet vooruitlopen op het besluit, 'maar dat Sittard-Geleen toezicht krijgt is zo goed als zeker'. 

Wethouder Pieter Meekels (financiën, GOB) geeft donderdagmiddag op een persbijeenkomst een toelichting. De gemeenteraad van Sittard-Geleen is woensdagavond geïnformeerd. Raadslid Jack Renet (SPA) heeft die presentatie inmiddels via sociale media verspreid. Ook een andere bron bevestigt het bericht.

Toestemming
"Sittard-Geleen heeft als enige gemeente in Limburg nu preventief toezicht", meldt Renet, die er al vanuit gaat dat preventief toezicht een feit gaat worden. "Dat houdt in dat de provincie nu eerst toestemming moet geven eer er geld kan worden uitgegeven. Uiterlijk 31 januari 2018 moet er een verbeterplan voor een structureel sluitende begroting liggen."

Tekort
Sittard-Geleen presenteerde begin oktober een sluitende begroting voor 2018, maar het meerjarenperspectief tot 2022 liet een jaarlijks tekort van bijna 4 miljoen euro zien. Aanvankelijk wilde de gemeente hiervoor de hand ophouden bij de provincie, door te vragen bij te springen bij de financiering van bovenregionale taken van Sittard-Geleen.

Twee weken later dacht Sittard-Geleen het lek boven te hebben, door te anticiperen op verwachte hogere inkomsten uit het gemeentefonds na aantreden van het nieuwe kabinet in Den Haag.

"De gemeente heeft als enige gemeente in Nederland de verwachte extra gelden als gevolg van het regeerakkoord al ingeboekt ter dekking van gaten in de begroting", meldt raadslid Renet op Facebook. "Dit ondanks dat de provincie eerder had aangegeven dat dit niet is toegestaan en dat het hoogst onzeker is of die extra gelden niet door het kabinet gelabeld worden en dus niet ter dekking van tekorten kunnen worden ingezet."