Sittard-Geleen gaat alsnog 3,5 miljoen euro bezuinigen

Print
Sittard-Geleen gaat alsnog 3,5 miljoen euro bezuinigen

Afbeelding: iStock

Geleen - Sittard-Geleen gaat alsnog op zoek naar 3,5 miljoen euro aan structurele bezuinigingen, nu de Provincie Limburg naar verwachting dinsdag besluit de fusiegemeente onder preventief toezicht te stellen vanwege een niet sluitende meerjarenbegroting. Dat zegt wethouder Pieter Meekels (financiën, GOB).

Alleen door voor 31 januari alsnog het gat in de begroting te dichten, kan verder ingrijpen door de provincie worden voorkomen.

Worstelen
Meekels stelt het preventief toezicht ‘te hebben zien aankomen’ nadat Sittard-Geleen afgelopen najaar werd overvallen door het bericht dat de kosten voor jeugdzorg zo’n vier miljoen euro hoger gaan uitvallen de komende jaren. Dat werd uitgerekend bekend toen de begroting voor 2018 en verder net sluitend was opgesteld. De wethouder wijst erop dat ook andere gemeenten worstelen met de kosten van de door het Rijk naar gemeenten overgehevelde zorgtaken.

Oneens
Aanvankelijk vonden B en W dat verder bezuinigen in Sittard-Geleen niet verantwoord is. Ze stelden voor Enexis-aandelen te gelden te maken door die aan de provincie te verkopen, de provincie te vragen financieel bij te springen bij bovenregionale taken van de centrumgemeente en in te zetten op groei van Sittard-Geleen Een grotere gemeente zou meer inkomsten ontvangen. Maar de provincie ziet al die scenario’s niet zitten.

Tekort
Sittard-Geleen maakte de begroting voor 2018 sluitend met inzet van incidentele middelen en streepte het structurele, jaarlijkse tekort van zo’n 3,5 miljoen euro tot 2022 weg, wijzend op de verwachte verhoging van inkomsten uit het gemeentefonds als gevolg van het regeerakkoord in Den Haag. De provincie accepteert die dekking niet, omdat die verhoogde uitkering van het Rijk nog moet worden vastgesteld. Dat gebeurt mogelijk pas komend voorjaar.

Instemming
Meekels zegt dat de gemeenteraad van Sittard-Geleen wel met de oplossing heeft ingestemd vorige maand, en dat hij de raadsleden daarbij gewezen heeft op het risico dat de provincie zo overgaan op instellen van preventief toezicht.

Op zoek
Nu de provincie die stap inderdaad volgende week lijkt te gaan zetten, gaat het stadsbestuur alsnog op zoek naar 3,5 miljoen euro aan structurele bezuinigingen, waarover de raad op 1 februari moet besluiten. Dat zou dan tot opheffing van het preventieve toezicht moeten leiden.