Eén op de acht sporters slachtoffer seksuele intimidatie

© ANP

Zeker 12 procent van de sporters heeft als kind minimaal één ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag gehad. Seksueel misbruik in de sport moet veel actiever tegen worden gegaan. Dat constateert de commissie die onder leiding van oud-minister Klaas de Vries misstanden in de top- en amateursport in kaart heeft gebracht.

Maarten van Ast

Vier procent van de bijna 2000 sporters tussen de 18 en 50 jaar geeft aan ernstige vormen van seksueel misbruik te hebben meegemaakt, zoals aanranding en verkrachting. Daarbij worden medesporters in meer dan veertig procent van de gevallen als dader aangewezen. Driekwart van de slachtoffers is jonger dan 16 jaar tijdens de eerste ervaring met seksuele intimidatie.

Sporters met een beperking, LHBT-sporters, sporters met een migratieachtergrond en jonge topsporters hebben een verhoogde kans op ervaringen met seksuele intimidatie en misbruik.

AanpakkenMaatregelen zijn dan ook noodzakelijk, stelt de commissie, zowel voor de aanpak van incidenten én voor preventie. Er wordt te weinig gedaan met meldingen van slachtoffers en als er wél wordt ingegrepen zijn de sancties 'in de meeste gevallen mild'. Van de meldingen bij het Vertrouwenspunt Sport – gemiddeld zeventig per jaar – is onbekend wat daarmee gebeurt. Van het doen van aangifte bij de politie wordt vaak afgezien.

De commissie doet in het rapport een aantal aanbevelingen. Zo moet het melden van seksuele intimidatie verplicht worden gesteld. Ook leden van sportclubs die op de hoogte zijn van misstanden moeten dat verplicht melden bij het bestuur. Die moet vervolgens een onderzoek instellen en indiend nodig stevig optreden. Gaat het om strafrechtelijke vergrijpen, dan moet altijd contact worden opgenomen met de politie.

Naast een verplicht meldplicht roept de commissie sportclubs op ondersteuning vanuit Slachtofferhulp Nederland te regelen voor slachtoffers, moeten drempels voor tuchtzaken worden weggenomen en zouden sportclubs een keurmerk - 'Veilige Sportvereniging' moeten krijgen als ze aan alle eisen voldoen.

Oproep: heb jij ervaring met seksuele intimidatie of misbruik bij een sportclub en wil je je verhaal doen? Neem contact met ons op via: internet@delimburger.nl. Alle informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

PolitiekDe onderzoekscommissie beveelt de ministers van Justitie en Veiligheid aan onderzoek te doen naar het wisselend aantal meldingen van seksueel misbruik, het aantal (onbehandelde) aangiften, vervolgingsbeslissingen en rechterlijke uitspraken in ernstige zedenzaken. Ook moet de politiek zich buigen over de lange duur van dit soort procedures. Uit het onderzoek moet blijken of een mogelijk capaciteitsprobleem bij de politie medeverantwoordelijk is.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee