‘Raadsbesluit over referendum schootsvelden onzorgvuldig’

Print
‘Raadsbesluit over referendum schootsvelden onzorgvuldig’

Afbeelding: Ermindo Armino

Geleen - De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft ‘onvoldoende zorgvuldig en overtuigend geopereerd’ bij het besluit om geen referendum te houden over herinrichting van de schootsvelden in Sittard.

Dat oordeel velt hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga over de wijze waarop het verzoek tot een referendum van actiegroep Red de Tuinen eind vorige maand aan de kant is geschoven.

Vertragen
Coalitiepartijen D66, PvdA, CDA en GOB stemden, gesteund door Lokaal Belang, het houden van een referendum weg. Zij waren het eens met B en W dat zo’n referendum het project dermate zou vertragen dat subsidie van de provincie wordt misgelopen. Dat zou niet in het belang van de stad zijn.

Onvoldoende
Volgens Elzinga is ‘een simpel machtswoord’ van een raadsmeerderheid juridisch gezien onvoldoende, "omdat het  referendumrecht dat aan de burgers is gegeven in slechts spaarzame gevallen terzijde kan worden gesteld." Dat kan alleen als er ‘steekhoudende argumenten worden aangedragen’. Dat is aldus professor Elzinga niet het geval.

Jack Renet van SPA wil nu van B en W horen hoe hiermee wordt omgegaan. Red de Tuinen beraadt zich op een gang naar de rechter.