Interne kandidaat voor vacature netwerkregisseur radicalisering Maastricht

© iStock

De vacature netwerkregisseur radicalisering Maastricht wordt waarschijnlijk intern opgevuld. De gemeente Maastricht praat met een interne kandidaat.

Johan van de Beek

Die kandidaat heeft zich alsnog gemeld nadat Osman Çatik, die als beste uit een eerdere sollicitatieprocedure kwam, vier weken na zijn start als extremisme-expert in de stad opstapte.

BindingAanvankelijk zou de gemeente een nieuwe procedure opstarten. Die functie was noodzakelijk ‘omdat er vanuit het stadhuis niet genoeg binding is met in dit verband relevante groeperingen en personen’.

De persoon die zich nu heeft gemeld voor de functie heeft, aldus de gemeente, niet meegedaan in de eerste ronde. Het functieprofiel voor de functie, die als zwaar is omschreven, is volgens de gemeente ook niet gewijzigd.

ExtremismeDe functionaris moet onder meer contacten leggen met geradicaliseerden (en hun familie), aantoonbare ervaring hebben met thema’s als radicalisering, polarisatie en extremisme en kennis hebben van de Arabische taal en de verschillende stromingen binnen de islam.

Waarom Osman Çatik uit Maastricht vertrok, blijft vaag. De gemeente wil daar niet op ingaan. De reden voor het vertrek is ‘vertrouwelijk en persoonlijk’. Het snelle vertrek heeft in Gouda, waar Çatik eerder werkte in een vergelijkbare functie, geleid tot raadsvragen. In de beantwoording van die vragen laat het college van B en W van Gouda weten dat Çatik ‘er wel degelijk in is geslaagd werkrelaties op te bouwen in het Goudse’.

Lees ook: Raadselen rond snelle vertrek van extremisme-expert

Het gemeentebestuur reageerde daarmee op een bericht in het Algemeen Dagblad waar ‘ingewijden’ zeiden dat de netwerkregisseur er niet in was geslaagd banden op te bouwen.

WerkgroepDat leidde tot een felle ingezonden brief in de krant. Daarin nam het bestuur van de door Çatik opgezette werkgroep Gouwe Dialoog het op voor ‘de professional en alom gewaardeerde functionaris die veel bereikt heeft in Gouda’. "Door zijn inzet zijn veertien sleutelpersonen radicalisering en polarisatie aangewezen die een schakelpositie vervullen in de gemeenschap", aldus de briefschrijvers.

MoordenaarHet is nu precies drie jaar geleden dat vanuit de Maastricht zes personen, vier volwassenen en twee (ontvoerde) kinderen, naar Syrië vertrokken. Een van hen, Sultan Berzel uit de wijk Wittevrouwenveld, blies zich in Bagdad op en wordt gezien als de grootste moordenaar uit de moderne Nederlandse geschiedenis. Een andere Maastrichtenaar met een Koerdische achtergrond kwam vermoedelijk op het slagveld om het leven. Een jonge vrouw, een bekeerlinge, keerde terug.