Statenvragen over rol agrarische adviesbureaus

Print
Statenvragen over rol agrarische adviesbureaus

Afbeelding: Johannes Timmermans

Hoeveel gevallen zijn er bekend van agrarische adviesbureaus die bij aanvragen voor vergunningen voor boeren foutieve informatie hebben verstrekt en om welke adviesbureaus ging het? Die vragen stelt de Partij van de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van Limburg.

Statenlid Pascale Plusquin reageert daarmee op een artikel in De Limburger dat ingaat op kritiek vanuit onder meer Leudal dat agrarische adviesbureaus wel vaker foutieve informatie vermelden in aanvragen voor vergunningen voor agrarische bedrijven.

Leudal liet daarbij in het midden of dat bewust of onbewust gebeurt. Leudal vindt het wel een dusdanig probleem dat het daarover in gesprek is gegaan met agrarische adviesbureaus.

Sancties
Plusquin wil verder weten of er sancties staan op het vermelden van onjuiste gegevens in vergunningaanvragen en of de provincie reeds sancties daarvoor heeft toegepast. Het Statenlid vraagt verder op welke wijze de provincie gemeenten wil helpen die onvoldoende mensen en onvoldoende kennis in huis hebben om vergunningaanvragen kritisch te kunnen toetsen.

Het adequaat kunnen toetsen van vergunningsaanvragen kan relevant zijn bij het voorkomen van overlast van stank- en fijnstofoverlast van de omgeving.

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen