Misbruik kost RK kerk in Limburg 7 miljoen

Print
Misbruik kost RK kerk in Limburg 7 miljoen

Foto ter illustratie Afbeelding: AD

Het schandaal rond seksueel misbruik binnen de katholieke kerk heeft het bisdom Roermond en de Limburgse ordes en congregaties samen zeker 7,1 miljoen euro aan schadevergoedingen gekost.

Dat blijkt uit het eindrapport van het Meldpunt Seksueel Misbruik Katholieke kerk dat maandag is gepresenteerd. In totaal werd in Nederland 28,5 miljoen aan schadevergoeding uitgekeerd. 

Fonds
Het Bisdom Roermond moest ruim twee miljoen euro betalen. De Broeders van Maastricht keerden  1,1 miljoen uit. Voor de slachtoffers van internaat Maria ter Engelen in Bleijerheide werd door andere ordes en bisdommen een speciaal fonds opgericht om in totaal voor 1,5 miljoen euro aan  schadevergoedingen te betalen. De ‘eigen’ congregatie vertrok in 2005 naar Duitsland en reageerde niet op verzoeken om te reageren op beschuldigingen. Ook verzoeken om schade uit te keren werden genegeerd, schrijft het Meldpunt in het eindverslag.

Stortvloed
Het meldpunt werd in 2011 opgericht na een stortvloed aan misbruikmeldingen die ontstond na publicaties bij De Wereldomroep en NRC. De katholieke kerk had wel een meldpunt, maar dat was maar ingericht op een tiental klachten per jaar. Uiteindelijk kwamen er in de periode 3712 meldingen binnen.

Een groot aantal slachtoffers hield het bij een melding, en ging niet verder de procedure in om erkenning en een schadevergoeding te krijgen. Uiteindelijk bracht de onafhankelijke klachtencommissie over 1471 gevallen een advies uit en werden 1002 klachten gegrond verklaard. De totale kosten van de misbruikzaak voor de kerk is zo'n 60 miljoen, zo geeft kardinaal Eijk aan.

Hoogste
Opmerkelijk is dat maar liefst 65 slachtoffers de hoogste vergoeding van 100.000 euro kregen voor de geleden schade. Een jaar geleden was nog sprake van ‘enkele gevallen’ die deze hoogste vergoeding kregen.  Dat bedrag wordt alleen uitgekeerd bij extreme gevallen en als een slachtoffer langdurig is misbruikt of verkracht. Het slachtoffer moest dan ook kunnen aantonen dat het misbruik tot grote schade heeft geleid. Zo zijn er slachtoffers die door het misbruik zodanige psychische problemen kregen, dat ze nooit normaal werk hebben kunnen vinden.

Kapelaans
De hoogste vergoeding werd in Limburg twintig keer uitgekeerd. In acht gevallen ging het daarbij om misbruik door onder meer kapelaans die onder het bisdom vielen. Verder kregen vier slachtoffers van de Broeders van Maastricht de hoogste schadevergoeding en twee slachtoffers van Bleijerheide.

De kosten van het meldpunt (ruim dertien miljoen euro) komen nog bovenop het totale uitgekeerde bedrag. Het overgrote deel van deze miljoenen ging naar juridisch adviseurs, huisvesting en personeelskosten. 

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje