Gemiddelde inkomens boeren in de plus

Print
Gemiddelde inkomens boeren in de plus

Afbeelding: iStock

De gemiddelde inkomens van boeren zijn afgelopen jaar met 20.000 euro gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.

Dat hebben Wageningen Economic Research, onderdeel van de Wageningen Universiteit en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) maandag bekend gemaakt.

Marktconform
Zij ramen een gemiddeld inkomen voor de land- en tuinbouwbedrijven dit jaar op ongeveer 70.000 euro, 20.000 euro meer dan het jaar ervoor en het hoogst in deze eeuw. Dit jaar zijn de gemiddelde inkomens, afgezet tegen de gemaakte kosten en inzet van arbeid en geld, voor het eerst meer dan marktconform, stellen zij.

Binnen de land- en tuinbouw zijn er wel grote inkomensverschillen rondom het gemiddelde, zowel tussen als binnen de verschillende bedrijfstypen.

Melkprijs
De grootste inkomensstijging realiseerden melkveehouders die dit jaar profiteerden van de goede melkprijs. Ook de inkomens op pot- en perkplantenbedrijven en zeugenbedrijven verbeteren sterk. Akkerbouwers worden geconfronteerd met lagere prijzen voor onder andere consumptieaardappelen en suikerbieten waardoor hun inkomens teruglopen. In de leghennenhouderij is het beeld zeer uiteenlopend tussen bedrijven die door de fipronil-affaire op slot gingen en niet-getroffen bedrijven die leverden aan de vrije markt en juist profiteerden van het lage aanbod van eieren.

In een reactie wijst voorzitter Léon Faassen van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) er ook op dat de verschillen tussen verschillende sectoren binnen de landbouw behoorlijk groot kunnen zijn. "We zien wel dat enkele sectoren sterker uit de crisisjaren zijn gekomen." Hij wijst in dat verband op de glastuinbouwsector. Die sector die in Noord- en Midden-Limburg goed vertegenwoordigd is, heeft volgens hem de weg naar boven duidelijk gevonden. "Heel belangrijk voor de werkgelegenheid en de verdere verduurzaming van de tuinbouw. Voor een groot deel is dit het resultaat van de Tuinbouw Versnellingsagenda enkele jaren geleden", stelt Faassen.

Fipronil
Hij geeft ook aan dat bij een deel van de pluimveehouders de nood door de fipronil-affaire nog steeds zeer hoog is. Uit de rapportage wordt volgens hem de dramatische situatie van de fruitteeltsector in Zuid-Limburg niet zichtbaar. "Onze fruittelers daar hebben het echt extreem moeilijk. Wij blijven daar aandacht voor vragen."