Saunaclub Yin Yang vervolgd voor witwassen

Print
Saunaclub Yin Yang vervolgd voor witwassen

De inval van politie en justitie bij saunaclub YinYang. Afbeelding: John Peters

Het Openbaar Ministerie gaat saunaclub Yin Yang in Roermond vervolgen voor het witwassen van 140.000 euro en het uitvoeren van wisseltransacties zonder vergunning. Tevens moet het bedrijf op zoek naar een nieuwe bank, want ING verbreekt de banden.

Ook ligt er een verdenking van het plegen van valsheid in geschrifte. Justitie wil de verdenkingen niet verder toelichten. Volgens advocaat Lex Berndsen van Yin Yang zou het bij het witwassen gaan om het omwisselen van kleine coupures in grote coupures. "Een vriendendienst waar mijn cliënt geen enkel voordeel van heeft gehad. De verdenking is dan ook onterecht. Wat de valsheid in geschrifte betreft gaat het om een personeelsprobleem dat in meer ondernemingen voorkomt. Van alle verdenkingen die na de inval in de media zijn gekomen blijven alleen deze over. De verdenking van witwassen van geld uit het criminele circuit of het hebben van banden met een motorclub zijn nu dus definitief van tafel."

ING
De saunaclub heeft er inmiddels wel een probleem bij. De ING-bank wil per 1 januari de bankrelatie opzeggen die ze met de club heeft omdat de herkomst van contant geld dat Yin Yang bij de bank op verschillende rekeningen stort niet geverifieerd kan worden. Zo werd er tussen 14 februari 2016 en 14 februari 2017 ruim 4,8 miljoen euro cash op ING-rekeningen gestort. De bank voerde aan niet voldoende te kunnen garanderen dat haar rekeningen niet worden gebruikt voor het witwassen van illegaal verkregen gelden.

Beroep
De saunaclub maakte bij de rechtbank bezwaar tegen de opzegging door ING. Er werd onder meer gesteld dat de bank met haar besluit niet mag vooruitlopen op een beslissing van de strafrechter over onder meer het witwassen. Uiteindelijk gaf de rechtbank ING gelijk, onder meer omdat Yin Yang te weinig moeite zou hebben gedaan een andere bank te zoeken. Duidelijk is inmiddels dat ook de Rabobank, SNS Bank en ABN Amro niet met Yin Yang in zee willen. Yin Yang gaat in hoger beroep. Dat dient in januari.