PVV in Limburg: en toen waren er nog maar drie

Robert Housmans.© Loraine Bodewes

De PVV heeft de stap naar de lokale politiek onderschat. Van de zeven Limburgse gemeenten waar de partij mee zou doen aan de verkiezingen, zijn er nog maar drie over.

Jule Peeters

Uit PVV-bolwerk Parkstad blijft de partij zelfs helemaal weg. ‘Apart, maar goede kandidaten vinden is voor alle partijen moeilijk.’

Met veel bravoure maakte Robert Housmans eerder dit jaar bekend dat de PVV in liefst zeven Limburgse gemeenten mee wilde doen aan de verkiezingen in maart 2018. Nu - een halfjaar later - moet de voorzitter van de PVV-fractie in Provinciale Staten toegeven dat dat streven te ambitieus was. Alleen Maastricht, Sittard-Geleen en Venlo zijn nog over.

TijdnoodUitgerekend in Parkstad, waar bij de laatste verkiezingen de aanhang het grootst bleek, doet de PVV niet mee. In Heerlen en Landgraaf kwam de partij in tijdnood. Omdat het er lang naar uitzag dat de verkiezingen daar vanwege een herindeling uitgesteld zouden worden, zette de partij er de activiteiten op een laag pitje.Maar de fusie is opgeschort, en de verkiezingen gaan in die gemeenten gewoon door. "Daar hebben we ons op verkeken. We hebben in Heerlen en Landgraaf heel goede mensen gevonden. Maar het zijn groeibriljantjes. Er is te weinig tijd om ze nog klaar te stomen.”

MonsterzegeEn in Kerkrade, waar bij de Kamerverkiezingen met bijna 30 procent van de stemmen een monsterzege werd geboekt, lukte het de partij tot haar eigen verbazing niet voldoende gekwalificeerde mensen te mobiliseren. Datzelfde geldt voor Stein. Housmans: "In Stein kwamen we er vijf tekort, in Kerkrade iets minder. We hadden die lijsten wel kunnen aanvullen met vrienden en bekenden, maar we willen kwaliteit, onze selectie is erg streng. Het is apart dat het uitgerekend in Kerkrade niet gelukt is, maar je ziet dat alle partijen moeite hebben om goede kandidaten te krijgen.”Lees ook: Deze drie moeten het gaan doen in LimburgDat mensen uit angst voor negatieve reacties niet voor de PVV uit durven te komen, heeft daar volgens hem niks mee te maken. "De PVV is al lang geen randverschijnsel meer. Wij zijn, zeker in Limburg, een mainstream partij.”

OnderschatDe stap naar de lokale politiek is een onderschatte operatie gebleken. Van de zestig gemeenten waar partijleider Geert Wilders aankondigde mee te willen doen, is nu nog de helft over. Op verschillende plekken in het land haakten kandidaten af, omdat het tijdens het opleidingstraject alleen maar over de islam ging en niet over lokale thema’s.Ook Housmans heeft verschillende mensen zien afhaken, maar niet om die reden. "Zij zijn met name gestopt omdat het meer tijd bleek te vergen dan gedacht. De-islamisering is een van de kernwaarden van de PVV, mensen die het daar niet mee eens zijn, hebben zich niet aangemeld. Het is belangrijk dat aanstaande raadsleden onze principes kennen en delen. Ze moeten begrijpen waarom wij vinden dat de islam een van onze grootste bedreigingen is. Dat brengen we over tijdens de opleiding. Maar in Venlo hebben we het net zo goed over de kabelbaan.”

StemmenkanonHet besluit om in Heerlen, Landgraaf, Kerkrade en Stein niet mee te doen, werd pas recent genomen in overleg met de kandidaten. "Zij hebben daar goed op gereageerd”, zegt Housmans. "Er zitten veel getalenteerde mensen tussen. Die gaan nu als vrijwilliger aan de slag of komen in een klasje voor toekomstig Statenleden.”

Van een afgang wil de PVV’er niet spreken. Liever heeft hij het over de drie gemeenten waar het experiment wel nog een goede kans van slagen heeft. De kandidaten leggen daar nu de laatste hand aan de verkiezingsprogramma’s. De bemoeienis van Wilders is, zegt Housmans, zelfs in diens thuisprovincie beperkt.In Sittard-Geleen zal Housmans zelf de lijst aanvoeren. In Venlo doet Statenlid Donald Fijnje dat. In Maastricht is gekozen voor de politiek nog onervaren René Betsch. Misschien geen in het oog springende namen, geeft Housmans toe. "Maar dat hoeft ook niet. De partij van Geert Wilders is toch wel een stemmenkanon.”