Kwaliteit Limburgse beken onder de maat

Print
Kwaliteit Limburgse beken onder de maat

Afbeelding: iStock

De waterkwaliteit van veel Limburgse beken blijft ondanks inspanningen van Waterschap Limburg onder de maat.

Tal van beken krijgen in de binnenkort te verschijnen Kwaliteitsrapportage Water van het waterschap een matige en soms slechte score. Voor een deel wijten dijkgraaf Patrick van der Broeck en Har Frenken van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg dat aan fraude met mest. Daardoor ontstaan op sommige plaatsen hoge concentraties nitraat en fosfaat in het beekwater, bevestigen de bestuurders.

Doorn
Dijkgraaf Van der Broeck is de fraude met mest een doorn in het oog. Hij roept boeren op dit punt op tot een gedragsverandering. Zo vindt hij dat agrariërs een collega-boer die illegaal mest uitrijdt daar op moeten aanspreken. "De sector moet snappen dat je een license to produce wel zelf moet verdienen." Als de agrariërs hun verantwoordelijkheid niet nemen, lopen ze volgens hem bovendien het risico dat het Rijk of Brussel op termijn met strengere regels op het gebied van mest komen.

Van der Broeck stelt dat het waterschap geen sancties kan opleggen aan boeren die zich schuldig maken aan mestfraude. Handhaving is volgens hem een zaak van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Volgens Van der Broeck heeft de instantie aangegeven door beperkte capaciteit niet vaker te kunnen handhaven. Hij stelt daarnaast vast dat het niet eenvoudig is om een verhoogde concentratie van meststoffen in een beek te linken aan een bepaalde boer.

Buitenland
Bovendien is het in ongeveer de helft van de gevallen te wijten aan activiteiten in het aangrenzende buitenland. Hij wil daarover ook in gesprek met onder meer burgemeesters in de grensregio. "Maar dat moet voor agrariërs geen reden zijn om met de vinger daarnaar te wijzen en zelf niets te doen."

Het waterschap is volgens Van der Broeck de verhoogde concentraties fosfaat en nitraat in het water van beken in kaart gaan brengen na een publicatie eerder dit jaar van het Planbureau van de Leefomgeving waarin werd gesteld dat er wel eens met 30 tot 40 procent van de mest iets aan de hand zou zijn.

Verbeteren
Het waterschap zal volgens Van der Broeck de komende jaren proberen de waterkwaliteit van de Limburgse beken verder te verbeteren.

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen