'Poolse arbeidsmigranten kunnen op bedrijfsterrein wonen'

Print
'Poolse arbeidsmigranten kunnen op bedrijfsterrein wonen'

Ter illustratie. Afbeelding: ANP

Arbeidsmigranten huisvesten op industrieterreinen. Een taskforce in Noord-Limburg onderzoekt of dat een oplossing is voor het tekort aan woningen voor die mensen, veelal Polen.

Omdat er vaak verzet van omwonenden is, lukt het niet grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten in een gewone wijk of woonkern van de grond te krijgen. Om dat probleem te omzeilen, is het wellicht mogelijk die gastarbeiders onder meer op te vangen in tijdelijke huizen op bedrijfsterreinen. Dat zegt wethouder Paul Sanders van Peel en Maas, kartrekker van de gemeenten in Noord-Limburg op dit gebied. Hij geeft te kennen dat een regionale taskforce in januari aan de slag gaat om kansrijke plannen en locaties te ontwikkelen. 

Niet gewenst
Sanders stelt dat het tekort aan woningen voor arbeidsmigranten, veelal Polen, groot is. Omdat ze toch komen, is de kans groot dat ze worden ondergebracht op plekken die "niet gewenst" zijn. Sanders wijst erop dat vooral huisvesting nodig is voor buitenlandse werknemers die tijdelijk werk verrichten, met name in de land- en tuinbouw en de logistiek. Hij schat dat woonruimte voor 3000 mensen nodig is. 

Recreatieparken
Het beleid van de provincie is om arbeidsmigranten te huisvesten binnen de woonkernen of op voormalige recreatieparken. In de praktijk zijn er echter weinig parken die omschakelen van toeristen naar arbeidsmigranten, vertelt Sanders. Om de problemen op te lossen, moeten ze eerst in kaart worden gebracht. Daarom wordt onderzocht hoe groot de behoefte aan woonruimte eigenlijk is. Tegelijkertijd wordt gekeken naar kansrijke locaties, die eventueel snel ontwikkeld kunnen worden. Dat gebeurt in overleg met onder meer de provincie Limburg. Die is bereid de regels te versoepelen, meent Sanders. 

Kazernes
Gedeputeerde Daan Prevoo erkent dat de huisvesting van arbeidsmigranten één van de knelpunten op de woningmarkt is. Terwijl die arbeidsmigranten hard nodig zijn om de economie draaiend te houden. Hij is bereid ruimte te creëren om maatwerk te leveren, maar hij heeft bedenkingen bij grootschalige huisvesting van Polen op industrieterreinen. Hij ziet deze 'kazernes' niet als fatsoenlijke huisvesting en heeft liever dat de arbeidsmigranten gemengd met "andere woonurgenten", zoals gescheiden mensen, in tijdelijke huizen in woonkernen ondergebracht worden. Prevoo betreurt het dat de regio aan de slag gaat zonder het onderzoek van de provincie af te wachten, dat 1 februari klaar moet zijn. 

Toegang tot alle Plus-artikelen?

Dagelijks worden meer dan 100 Plus-artikelen gepubliceerd door de verslaggevers van De Limburger. Steun de regionale journalistiek en word digitaal abonnee vanaf 1,04 per week.

Profiteer nu