Bevolkingskrimp in veel Limburgse gemeenten

© Harry Heuts

© CBS

© CBS

thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:

Nederland kreeg er vorig jaar zo'n 100.000 mensen bij, maar in de meeste Limburgse gemeenten nam het aantal inwoners in 2017 af. Dat blijkt uit gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Redactie

In Gulpen-Wittem ging het 't hardst. Per 10.000 inwoners ging de gemeente in het Heuvelland er 7,46 inwoners op achteruit. Nuth volgt met -6,21. In het noorden van de provincie verloren Venray (-4,54) en Gennep (-4,85) de meeste inwoners. Positieve geluiden komen uit Eijsden-Margraten en Vaals, waar de bevolking juist toenam met respectievelijk 17,1 en 10,2 hoofden per 10.000 inwoners. Ook Weert en Nederweert blijken geliefd (+5,24 en +8,89) volgens CBS.

OverledenIn 91 van de 388 gemeenten is het aantal inwoners in 2017 gedaald. Het merendeel van deze gemeenten ligt aan de randen van Nederland. In vrijwel al deze gemeenten overleden meer mensen dan er baby’s werden geboren. Terwijl de bevolking in 2017 landelijk met ongeveer 100 duizend inwoners vrijwel net zo veel groeide als in 2016, waren er meer gemeenten met bevolkingskrimp dan toen.

Kleinere gemeentenDe bevolkingsdaling in 2017 vond vooral plaats in grote delen van de drie noordelijke provincies, Limburg, Zeeland en de Achterhoek. Het gaat veelal om kleinere gemeenten. In Limburg hadden dus veel gemeenten te maken met bevolkingskrimp, maar die was in de meeste gevallen minder sterk dan elders in het land. Dat de bevolking wel groeide in Maastricht en omliggende gemeenten, is een opvallende gelijkenis met Groningen.

VergrijzingDe bevolkingskrimp aan de randen van Nederland komt vooral voort uit de vergrijzing, waardoor er meer mensen overlijden dan er baby’s worden geboren. Landelijk werden tussen 1 januari en 1 december 2017 bijna 20 duizend meer baby’s geboren dan er mensen overleden. Deze natuurlijke aanwas is echter niet gelijk over Nederland verspreid. In 188 gemeenten (49 procent) overleden er meer mensen dan er baby’s werden geboren. Van de 91 gemeenten waar het totale inwonertal daalde, hadden er 75 een sterfteoverschot.

SterfteoverschotIn de noordelijke provincies, het oosten van Gelderland en Overijssel, Limburg en Zeeland hebben de gemeenten met een sterfteoverschot de overhand. In deze gemeenten wonen relatief veel ouderen en weinig vrouwen in de vruchtbare leeftijd. In het westen van het land zijn de relatief vergrijsde gemeenten vooral te vinden in het Gooi en langs de kust. De Noord-Hollandse gemeente Laren verloor in verhouding tot het aantal inwoners de meeste mensen door een sterfteoverschot (14 per duizend).

AanwasDe natuurlijke aanwas in Nederland vindt vooral plaats in de Randstad en in veel steden. Vrijwel alle Limburgse gemeenten zien meer inwoners overlijden of vertrekken dan geboren worden. Enige uitzonderingen op die regel zijn Eijsden-Margraten, Roermond, Nederweert, Horst aan de Maas en Venray.