Maastricht: 87 straten op slot voor studenten

Print
Maastricht: 87 straten op slot voor studenten

Studentenwoning in Maastricht (archieffoto). Afbeelding: Loraine Bodewes

Aan de Jeruzalemweg en in de Frans van de Laarstraat in Maastricht mag 10 procent van de huizen bewoond worden door studenten. De werkelijkheid? Tien keer meer.

Alle woningen - 100 procent - huisvesten volgens een gemeentelijke inventarisatie (met hulp van de brandweer) studenten. Beide straten zitten dan ook officieel ‘op slot’ omdat de maximale limiet is overschreden.

87 straten
Maastricht maakte vorig jaar een lijst met 71 straten waar geen studentenkamer meer bij mag komen. Met ingang van 9 januari komen er nog eens 16 bovenop. Concreet: in 87 straten geldt dan een studentenslot. In de meeste is de overschrijding van de maximale kamernorm slechts een paar procent, in andere straten lijkt amper nog een ‘gewone’ Maastrichtenaar te wonen.

Overlast
De afgelopen jaren stond de krant vol met verhalen over studentenoverlast in dichtbevolkte woonwijken. Het gevolg van de stevige groeistuipen van de Universiteit Maastricht. Bezitters van huizen en panden splitsten hun eigendommen in hoog tempo in kamers en studio’s om te profiteren van de uitdijende studentenpopulatie. Het regende vervolgens - heel voorspelbaar - klachten over nachtelijk gefeest, met fietsen geblokkeerde stoepen en zo meer.

Onder de loep
Het was reden voor het stadsbestuur om het huisvestingsbeleid voor studenten onder de loep te nemen. Er kwam een woonprogrammering die in beperkte mate groei op de markt van de studentenkamers toestaat. Woningsplitsing en woningomzetting werden onderhevig aan een jaarlijkse 40-40-40-regeling: 40 zelfstandige woningen door splitsing, 40 door het omzetten in kamers of studio’s en 40 door herbestemming van monumenten waarin (nog) niet gewoond wordt.

Toeloop
Elk jaar komt die extra ruimte begin januari ter beschikking voor mensen met plannen voor studentenhuisvesting. Halverwege 2017 was de ruimte al vergeven, voor dit jaar wordt een nog snellere toeloop verwacht. Dat heeft onder meer te maken met de brandbrief die de UM voor Kerstmis naar het stadsbestuur stuurde. Boodschap: als niks gebeurt, dreigt het studiejaar 2018-2019 te starten met een kamertekort van 500 stuks. Ergo: de jaarlijkse ruimte van 120 extra kamers is bij lange na niet genoeg.

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje