Nieuwe subsidieregels sportclubs in Roermond

Print
Nieuwe subsidieregels sportclubs in Roermond

Afbeelding: iStock

Voor sportclubs in Roermond gaan met ingang van 1 februari nieuwe regels gelden om voor incidentele subsidies in aanmerking te komen.

Er komen drie soorten regels waar ze  een beroep op kunnen doen: sportstimulering, deskundigheidsbevordering bij kaderleden (trainer, bestuurslid) en de organisatie van kampioenschappen.

Sportstimulering
In het kader van sportstimulering kunnen clubs subsidie krijgen voor ledenwervingsacties gericht op specifieke doelgroepen: 12 tot 18 jaar, senioren en mensen met een beperking. Om in aanmerking te komen geldt een aantal voorwaarden. Zo dient er sprake te zijn van een samenwerking met minimaal één andere partner en moet de club zich bereid tonen om een presentatie te houden tijdens het sportcafé, een reguliere bijeenkomst met het verenigingsleven. 

Deskundigheidsbevordering
Als het gaat om deskundigheidsbevordering, verstrekt de gemeente subsidie voor cursussen tot niveau 3, zoals dat geldt  volgens de richtlijnen van sportkoepel NOC/NSF en de georganiseerde sportbonden. Van de KNVB heeft de gemeente de verzekering gekregen dat met dit niveau het overgrote deel van de kaderleden bij voetbalclubs kwalitatief voldoende wordt opgeleid.

Kampioenschap
Tot slot kunnen verenigingen een beroep doen op de gemeente als ze een door de sportbond erkende voorronde/ finale van een kampioenschap organiseren. Het moet dan wel om een wedstrijd op provinciaal  of op nationaal niveau gaan. Clubs krijgen maximaal 40 procent van de (subsidiabele) kosten, omdat de gemeente ervan uit gaat dat er ook gelden komen van de overkoepelende bond en/of provincie. Aan alle regelingen zijn maximumbedragen verbonden.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →