Dag 10: Kinderarmoede Limburg blijft boven landelijk gemiddelde

Print
Met 16.900 kinderen (9,4%) blijft de kinderarmoede in Limburg boven het landelijk gemiddelde (8,9%). Dat blijkt uit de actuele cijfers (2016) die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag in Den Haag bekendmaakt.

Ten opzichte van 2014 is wel sprake van een lichte daling. Toen groeide nog 9,8% van de kinderen in Limburg op in gezinnen waar ouders moesten rondkomen van een (zeer) laag inkomen.

Evenals vier jaar geleden springen de gemeenten Heerlen, Kerkrade en Vaals er in negatieve zin bovenuit. Met 2200 kinderen die opgroeien in armoede blijft Heerlen veruit koploper. Het gaat om 17% van alle Heerlense kinderen, een aantal dat bijna twee keer zo hoog ligt als het landelijk gemiddelde. In Kerkrade kennen zo’n 1000 kinderen (15,5%) een armoedig bestaan en in Vaals ongeveer 200 kinderen (14,7%).

KLIK VOOR DE CIJFERS PER GEMEENTE OP DE KAART VAN LIMBURG

Langdurig in armoede
Het aantal Limburgse kinderen dat langdurig (vier jaar of langer) in armoede leeft, is met 4% ongeveer gelijk gebleven. Dat lot treft in onze provincie zo’n 6900 kinderen. 

Alleen in de provincies Zuid-Holland, Groningen en Flevoland komt kinderarmoede nog meer voor dan in Limburg. Uit de cijfers van het CBS blijkt overigens niet hoe groot de groep kinderen is die opgroeit in gezinnen met schulden.

Vijf keer meer kans
Dat het aantal kinderen in armoede licht is gedaald, komt  volgens hoofdonderzoeker Peter Hein van Mulligen van het CBS doordat meer ouders een baan hebben gevonden waarbij ze meer zijn gaan verdienen. “Aan de andere kant zijn er nog steeds heel veel kinderen in bijstandsgezinnen van wie het de ouders niet lukt om werk te vinden”, benadrukt hij.

Bijna de helft van de Limburgse kinderen in armoede woont in een eenoudergezin. Wie opgroeit in zo’n gezin, loopt volgens Van Mulligen vijf keer meer kans op een armoedig bestaan. Van de kinderen die in een gezin met twee ouders opgroeien, leeft 6,4% (zo’n 10.000 kinderen) in armoede.

Wat Beweegt Limburg?
Volg ons dossier over kinderarmoede via www.delimburger.nl/watbeweegtlimburg

Werk geen garantie om armoede te ontlopen
Hoewel alles erop wijst dat de aantrekkende economie een positief effect heeft op de cijfers voor kinderarmoede, blijkt betaald werk nog geen garantie om een armoedig bestaan te kunnen ontlopen. Volgens het CBS heeft een kwart van de arme huishoudens in Limburg een inkomen uit werk. In een schoolklas van dertig kinderen zit gemiddeld één kind (2,9%) dat opgroeit in armoede.

Onder zzp’ers is die situatie nog schrijnender. In zo’n schoolklas zitten gemiddeld drie kinderen (8,5%) van werkende zzp’ers, die toch nog een armoedig bestaan kennen.

Met name kinderen tussen de 5 en 10 jaar groeien in armoede op. Naarmate kinderen ouder worden nemen de aantallen af, waarschijnlijk doordat dan ook meer ouders een betaalde baan zoeken of vinden.

In de Limburgse cijfers over 2016 springt de gemeente Echt-Susteren eruit. Daar is de kinderarmoede met ruim 33% gestegen (van 300 naar 400 kinderen). Een duidelijke verklaring hiervoor is er niet.

Terug naar Wat beweegt Limburg