Privégegevens burgers Stein onbedoeld openbaar

Print
Privégegevens burgers Stein onbedoeld openbaar

Afbeelding: iStock

Persoonsgegevens van 332 inwoners van Stein hebben bijna een jaar onbedoeld op een openbare website gestaan. Het gaat om TenderNed, een online markplein voor aanbestedingen in Nederland.

De privacygevoelige informatie was te vinden in een bijlage van een document voor het aanbesteden van de verstrekking van hulpmiddelen en de levering van service. De betreffende inwoners zijn Wmo-cliënten. Hun naam, adres en woonplaats was op een tabblad van een Excelbestand vermeld, evenals hun geboortedatum, burgerservicenummer en aangevraagde hulpmiddelen. Direct nadat de gemeente Stein op de fout was geattendeerd heeft TenderNed de informatie van haar site gehaald.

Verwijderen
Daarnaast heeft Stein vijf in de aanbesteding geïnteresseerde bedrijven verzocht de informatie uit reeds toegezonden bestanden te verwijderen. Conform de wettelijke regels heeft de gemeente binnen 72 uur de Autoriteit Persoonsgegevens van het datalek in kennis gesteld. Alle betrokken Wmo-klanten zijn per brief geïnformeerd en er is een centraal telefoonnummer opengesteld voor mensen die aanvullende vragen hebben.

Volgens wethouder Natascha Wingelaar (DOS, Publiekszaken, ICT en Dienstverlening) is de kans zeer klein dat onbevoegden kennis hebben genomen van de privégegevens van inwoners. "Het gaat om een specifieke website waarop stukken over wel honderdduizend aanbestedingen staan. Deze gegevens stonden op een tabblad dat aan een Excelbestand hing." 

Kwetsbare groep
Desalniettemin zei Wingelaar de gang van zaken zeer te betreuren, zeker omdat het hier om een kwetsbare groep burgers gaat. "We zijn ons er heel goed van bewust dat dit voor die mensen heel vervelend is en emoties op kan roepen." 

In de brief aan de gedupeerden zijn concrete voorbeelden opgenomen waaraan ze eventueel misbruik van hun gegevens kunnen herkennen. Van concrete voorvallen onder de inwoners is de gemeente nog niets bekend. Er loopt nog intern onderzoek naar de precieze toedracht. Wingelaar gaat uit van een menselijke fout. De betreffende aanbesteding werd gedaan door Stein, Beek en Sittard-Geleen samen.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen voor nog geen 1,50 per week.

Bekijk de aanbieding →