Extra onderzoek naar wateroverlast Julianakanaal

© De Limburger

Rijkswaterstaat laat dertig extra peilbuizen plaatsen rond het Julianakanaal bij Obbicht en Berg aan de Maas.

Erwin Schmidt

Doel is de grondwaterstromen beter te kunnen monitoren.

WateroverlastSinds 2013 wordt gewerkt aan het verruimen van het Julianakanaal. Tijdens de werkzaamheden ontstaan tijdelijke, gecontroleerde lekkages in het kanaal. Water dat ondergronds weer moet wegstromen richting de Maas. Maar in 2016 ontstond onvoorziene wateroverlast in Obbicht. Het grondwaterpeil in de omgeving van het kanaal steeg fors en kelders van enkele woningen liepen onder water. De werkzaamheden aan het kanaal werden stilgelegd.

OneensRijkswaterstaat en de aannemer werden het niet eens over de oorzaak van de ‘vernatting’. Nu is besloten de bodemopbouw en grondwaterstromen extra te onderzoeken. Bedoeling is dat na afronding van dit onderzoek de kanaalverruiming dit voorjaar wordt hervat.