Sittard-Geleen bezuinigt alsnog 5 miljoen euro

Print
Sittard-Geleen bezuinigt alsnog 5 miljoen euro

Afbeelding: iStock

Sittard-Geleen bezuinigt geen 3,5 maar 5 miljoen euro. Zo denken B en W de meerjarenbegroting naar wens van de provincie alsnog structureel sluitend te krijgen.

Een pakket aan maatregelen (van boekhoudkundige ‘trucs’ tot korten op subsidies, van uit- of afstel van investeringen tot het korten op groenonderhoud) moet de meerjarenbegroting van Sittard-Geleen gezond maken.

Toezicht
De onder preventief financieel toezicht gestelde gemeente hoopt dat de provincie Limburg zo alsnog het huishoudboekje voor 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2022 goedkeurt. De provincie verlangt daarvoor 3,5 miljoen euro aan structurele bezuinigingen.

Bij het onder dwang van de provincie overdoen van het huiswerk is het stadsbestuur nu ook nagegaan of al eerder afgesproken bezuinigingen wel gehaald worden. Omdat over 3 miljoen euro geen zekerheid bestaat, wordt als achtervang voor  nog eens 1,5 miljoen euro gekort.

Parkeertarieven
De portemonnee van burgers wordt getroffen door nieuwe verhoging van parkeertarieven, die op 1 januari al eens 10 cent zijn verhoogd. Daar komt nog eens 10 cent bovenop en  het dagtarief gaat van 5 naar 10 euro, zo is het plan. Dat levert een kwart miljoen euro op.

Bibliotheek De Domijnen wordt met zo’n 250.000 euro gekort. En voor onderhoud aan openbare ruimte komt 220.000 euro minder beschikbaar.

Vixia
Verder denkt het college voordeel te halen uit verhuur en verkoop van panden van Vixia. Ook versnelde verkoop van overig niet-strategisch vastgoed moet structureel een half miljoen euro gaan opleveren.

Ook is het plan gebouwen niet langer over een termijn van 40 jaar,  maar over 50 jaar af te schrijven (voordeel 250.000 euro) en die termijn voor wegen op te krikken van 25 naar 40 jaar, wat  1,1 miljoen euro oplevert in de boekhouding.

Uitstel
Door totaal 10 miljoen euro aan investeringen uit te stellen of door te strepen kan 750.000 euro aan kapitaallasten worden bespaard. Na de verkiezingen moet de nieuwe coalitie beslissen in welke geplande projecten het mes wordt gezet.

Het college vindt verder dat Sittard-Geleen onevenredig veel kosten draagt van de regionale brandweer. Nieuwe afspraken moeten de stad vele tonnen opleveren.

Sportzone
‘Hoewel ongewenst’ wil de fusiestad ook het mes zetten in bijdragen aan de Sportzone Limburg (half miljoen) en bovenregionale economische ontwikkeling (een half miljoen). B en W hopen wel dat de provincie die taken overneemt.

Volgens het college is het pakket maatregelen samengesteld na overleg met een werkgroep van raadsleden, die zelf tachtig bezuinigingsopties hebben aangedragen. Het ‘verbeterplan’ voor de (meerjaren-)begroting wordt 25 januari in de commissie EMSV besproken. Daarna besluit de raad erover op 1 februari. Gedeputeerde Staten buigen zich 6 februari over de cijfers.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →