Bruggenbouwers tussen agrariër en techneut

Print
Bruggenbouwers tussen agrariër en techneut

Afbeelding: Brightlands

Start-ups worden beschouwd als de ‘sterren’ onder de starters. Ze zijn van belang om antwoorden te vinden op de uitdagingen en transities in onze wereld. Brightlands koestert startups. Op de vier campussen kunnen zij hun ambities waarmaken en profiteren ze van de beste faciliteiten in een innovatieve omgeving. De bundeling van talent en kennis leidt tot groei, vooruitgang en oplossingen waar de maatschappij van profiteert. Maak kennis met de start-up Innoveins op Brightlands Campus Greenport Venlo. Volg directeur Bart Verlegh over hobbels, kansen en dromen.

Agrariërs en techneuten hebben elkaar keihard nodig, maar weten bitter weinig van elkaars wereld.  De start-up Innoveins op Brightlands Campus Greenport Venlo brengt beide werelden samen om snel tot de broodnodige innovatie te komen.

In 2050 telt onze planeet negen miljard mensen. Zoveel monden voeden lukt niet met de huidige productiemethoden. Om aan de toenemende vraag naar voedsel te kunnen voldoen, zijn er snel alternatieve productietechnieken nodig. En daar komt Innoveins om de hoek kijken. „Want vanzelf vinden agrariërs en techneuten elkaar niet, terwijl ze elkaar wel verder kunnen helpen, móeten helpen”, zegt directeur Bart Verlegh van Innoveins. Die start-up is een samenwerkingsverband van drie ondernemingen en de provincie Limburg. Bart: „Innoveins is een ecosysteem, eigenlijk een netwerkorganisatie van bedrijven en onderwijsinstellingen die innovaties voortbrengt in de agrifood door die sector te verbinden met de hightech sector. In dat opzicht zijn wij bruggenbouwers. Wij proberen die kloof te overbruggen en tot innovaties te komen waar beide partijen blij van worden. Dat lijkt misschien eenvoudig, maar een netwerkorganisatie opzetten is makkelijker gezegd dan gedaan.” 

Innoveins is gevestigd in Villa Flora op het voormalige Floriade-terrein in Venlo en vormt innovatieclusters. Daarin werken ondernemers, techneuten en organisaties samen aan specifieke innovatiethema’s als robotisering,  zaadtechnologie, teelt- en oogstsystemen, waterzuivering en urban farming. Bart geeft aan dat de Innoveins binnen nu en vijf jaar circa twintig van die clusters nodig heeft om rendabel te kunnen zijn. Het is de bedoeling dat in het eerste kwartaal van dit jaar zeven clusters van start gaan.

‘Wij zijn bruggenbouwers’

Bart: „Natuurlijk is kennis delen van belang voor het succes van deze vorm van samenwerking. Maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een succesvolle innovatie voor 75 procent  wordt bepaald door de sociale component, ofwel hoe de betrokken partijen samenwerken en ervaringen uitwisselen. Slechts 25 procent wordt bepaald door de technische know-how en de technische vooruitstrevendheid die de parters inbrengen. Juist daarom geloof ik heilig in Innoveins. Gelukkig zien ook steeds meer bedrijven de noodzaak van samenwerking in. Dat wil niet zeggen dat het succes van Innoveins op voorhand vaststaat. Financieel zijn er nog wat hobbels te nemen. En juist omdat de sociale component van doorslaggevende betekenis is, zullen we in elkaar moeten blijven investeren. Zeker in de opbouwfase heeft het voor ons als netwerkorganisatie daarom veel voordelen dat we in het hart van deze Brightlands campus zitten.”


Brightlands bestaat uit vier campussen in Limburg. Elke campus heeft zijn eigen specialisatie, maar alle zetten ze in op de cross-overs tussen gezondheid, chemie, materialen, smart services en voeding. De Limburger volgt de komende tijd van elke campus een start-up. Videoproducties over deze startende ondernemers, hun successen en uitdagingen zijn hier terug te vinden.

Lees meer op de website van Brightlands