Alleen subsidie voor kerk als Sint ook welkom is

Print
Alleen subsidie voor kerk als Sint ook welkom is

De kerk in Panningen is een van de kerken die wordt gerestaureerd. Afbeelding: Wikipedia

Panningen - Voor wat hoort wat. Als de kerk geld van de gemeente vraagt, mag die een tegenprestatie verlangen, vindt politiek Peel en Maas.

Alleen als kerken ook gebruikt mogen worden voor maatschappelijke en culturele activiteiten, zoals de intocht van Sinterklaas en een muziekconcert, wil de gemeente Peel en Maas bijdragen aan de instandhouding.

1,3 miljoen
Dat blijkt uit een rondgang langs politieke partijen. Aanleiding is de restauratie van de kerken in Panningen, Helden en Meijel. De kosten bedragen 1,3 miljoen euro. De provincie betaalt de helft, van de gemeente wordt twee ton gevraagd.

Een meerderheid van de gemeenteraad (CDA, Lokaal Peel en Maas) steunt het subsidieverzoek. Ze erkennen dat er een scheiding tussen kerk en staat is en dat parochies verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van hun kerken. Aan de andere kant gaat het om rijksmonumenten en beeldbepalende panden in het centrum van de dorpen.