Maastricht krijgt weer rijksgeld voor bereikbaarheid

Print
Maastricht krijgt weer rijksgeld voor bereikbaarheid

De aanleg van de nieuwe Noorderbrug. Afbeelding: Mitchell Giebels

Het Rijk heeft Maastricht voor de derde keer geld toegezegd om stad en regio bereikbaar en leefbaar te houden.

Uit twee eerdere subsidieregelingen ontving Maastricht tientallen miljoenen euro’s om tijdens de bouw van de A2-tunnel, het verleggen van de Noorderbrug en de aanleg van de ondergrondse fietsenstalling bij het centraal station in Wyck verkeershinder zo veel mogelijk te beperken.

Openbaar vervoer
Dat lukte met een breed aanbod om verstokte automobilisten te verleiden voor hun woon-werkverkeer vaker de fiets of het openbaar vervoer te nemen of thuis te werken. Op die manier werden veel auto’s uit de ochtend- en avondspits gehouden.

Maastricht en de regio werden door het Rijk als proefgebied aangewezen in het kader van het programma Beter Benutten Maastricht Bereikbaar. De regeling eindigde op 1 januari. Het nieuwe kabinet heeft toegezegd dat er een vervolg komt, maar details zijn nog niet bekend. De nieuwe subsidietranche gaat gelden voor de periode 2018-2021 en krijgt een bredere insteek dan louter bereikbaarheid voor het verkeer. De stad leefbaar houden en een bijdrage leveren aan de landelijke en lokale klimaatdoelstellingen zijn ook opgaven.

In volle gang
Volgens het Maastrichtse stadsbestuur zijn de voorbereidingen in volle gang. In de loop van het jaar krijgt de gemeenteraad een aantal voorstellen voorgelegd. In afwachting daarvan - en van de hoogte van de nieuwe rijksbijdrage - is besloten tijdens de overbruggingsperiode het opgebouwde Maastricht Bereikbaar-netwerk van gemeente en deelnemende instellingen en bedrijven in de lucht te houden en acties voort te zetten. Zodat de basis die er ligt ook voor een mogelijk vervolg beschikbaar is.

Maastrichts verantwoordelijk wethouder John Aarts (VVD, Mobiliteit) presenteerde vrijdag een boekje over de samenwerkingsvoor­delen die door het programma van Maastricht Bereikbaar zijn behaald, tijdens het verleggen van de Noorderbrug. De Maasoversteek was vorig jaar twee weken niet beschikbaar en dat had grote gevolgen voor de verkeersdoorstroming. Met een pakket maatregelen en aanbiedingen voor OV- en fietsgebruik bleef de bereikbaarheid van de stad in die periode - vakantietijd - boven verwachting goed.