Floris Noten (21) onderzoekt clustervorming: Wat gaat er goed en wat kan beter?

Print
Floris Noten (21) onderzoekt clustervorming: Wat gaat er goed en wat kan beter?

Afbeelding: Brightlands

Hoe komt een cluster tot stand bij Innoveins, welke knelpunten zijn er en hoe kun je de clustervorming optimaliseren?

Met deze onderzoeksvragen is Floris Noten, vierdejaars student aan Fontys International Business School, bij Bluehub in Venlo aan de slag gegaan.

Innoveins is een ecosysteem op Brighlands Campus Greenport Venlo waar plant en techniek samen komen om businesscase gedreven innovaties te ontwikkelen en op de markt te brengen. Bluehub, een strategisch markt- en business development bureau, heeft Innoveins samen met Blue Engineering, Botany  en provincie Limburg opgericht. Ze richten zich op thema’s als nieuwe teeltsystemen, waterzuivering, automated guided vehicles, zaadtechnologie, robotica en urban farming.

De 21-jarige student is 1 september 2017 bij Bluehub gestart met de opdracht: neem het clustervormingstraject bij Innoveins onder de loep: wat gaat er goed en wat kan er beter?

Preview
Eind januari presenteert Floris zijn advies, maar hij geeft alvast een kleine preview: “Er zijn twee soorten clusters: afnemersclusters met telers en kennisclusters, waar de technische partijen bijelkaar komen. Het clustertraject voor deze beide partijen is hetzelfde ingericht, maar in de praktijk blijkt dat clustervorming bij plant en techniek anders verloopt”.

Volgens Floris zien telers dat zij een gezamenlijk belang hebben om met elkaar op te trekken, er is weinig onderlinge concurrentie. Technische partijen beschikken vaak over unieke kennis, wat hen een voorsprong geeft op de concurrentie. Het kennis delen ligt daar iets gevoeliger. Floris: “Dus binnen een kenniscluster moeten we ervoor zorgen dat ze niet onderling met elkaar concurreren. Innoveins kan hierin optreden als facilitator en partijen èn middelen bij elkaar brengen”.

Strategisch
De keuze voor Bluehub was voor Floris snel gemaakt: “Meestal krijg je als student een promotie- of marketingopdracht. Tof en leuk, maar zo’n marketingplan belandt na je stage toch vaak in een bureaula. Ik ben voor Bluehubbezig met een strategisch en tactisch advies, waar het bedrijf ook echt iets mee wil gaan doen”.

Bluehub is sinds een aantal maanden ook bewoner van Brightlands Campus Greenport Venlo. Volgens Floris is dit heel logisch. “Bluehub wil innovatie ideeën in de markt zetten en Brightlands houdt zich bezig met open innovatie. Ze vullen elkaar perfect aan. Met deze verhuizing kan Bluehub zijn ecosysteem uitbreiden en de verbinding zoeken met andere partijen en ondernemersgedreven initiatieven op de campus”.

Relaxed
Begin januari rond Floris zijn stage af: “Ik hoop met een advies dat Innoveinsook daadwerkelijk kan doorvoeren.”Wat hij daarna gaat doen is nog niet duidelijk. De 21-jarige student voelt zich thuis bij Bluehub, een jonge en informele organisatie met weinig hiërarchie. Of toch nog doorstuderen. Floris weet één ding zeker: in Venlo, en hier op de Brightlands campus, liggen mooie kansen die zeker de moeite waard zijn.

Lees meer op de website van Brightlands

Meer uit Ondertussen op Brightlands