Dag 19: School, ga in gesprek met ouders

Scholen zouden nog meer verantwoordelijkheid kunnen nemen als het gaat om het signaleren en aanpakken van kinderarmoede. Volgens docent Ingeborg Dijkstra – werkzaam op verschillende scholen in Maastricht- wordt lang niet altijd rekening gehouden met deze doelgroep.

Judith Janssen

“Armoede bij kinderen merk je aan bijvoorbeeld het eten dat ze meenemen. Ik zie kinderen die nauwelijks iets in de broodtrommel hebben. Nooit luxe fruit, zoals aardbeien of kaki’s. Kinderen met te kleine gymschoenen of kapotte ritsen. Kinderen die niet op sportclubs zitten.

Ouders weten vaak niet waar ze hulp moeten zoeken. Als je iets wil, moet je het vragen en die drempel is voor veel ouders hoog, merk ik. Het taboe is groot. Bovendien kunnen ouders, maar ook de kinderen, heel goed hun situatie verbloemen. Kinderen lopen rond met het geheim van thuis. En dat kan belastend zijn. Ik merk dat kinderen het vaak heel fijn vinden na de vakantie als school weer begint. Thuis zitten ze toch vaak aan een scherm gekluisterd.

RespectIk vind het de taak van de school om met die ouders in gesprek te gaan en samen te kijken naar een oplossing. Op een veilige en respectvolle manier natuurlijk. En de meeste ouders zijn er uiteindelijk ook wel blij mee als ze hun verhaal kunnen doen. We gaan soms ook mee met ouders naar afspraken of helpen ze met het invullen van formulieren. Het is formeel niet onze taak, maar wij dragen die verantwoordelijkheid wel. Om met de leerkracht in gesprek te gaan, is voor ouders een minder hoge drempel dan om met de gemeente te praten.

De school is de plek waar je armoede kunt signaleren. Je hoort kinderen met elkaar praten, je ziet hoe kinderen zich gedragen, hoe ze eruit zien. Wij kunnen doorverwijzen naar instanties die deze gezinnen praktische hulp kunnen geven, maar dan moet het wel duidelijk zijn wat er allemaal is aan hulp. En dat is soms ook lastig. Dat overzicht moet er wel komen.

Scholen zouden ook soepeler kunnen zijn met betalingsregelingen bijvoorbeeld. En bespreek armoede in de klas. Je mag niet wegkijken als school.”

Terug naar Wat beweegt Limburg