Dag 26: 520.078,00 trekt Roermond uit voor (kinder)armoede

Limburgse gemeente krijgen vanaf 2017 structureel 5,5 miljoen euro extra voor de aanpak van kinderarmoede. De meeste gemeenten investeren met dit geld in het Kindpakket – een set voorzieningen waar ouders met een laag inkomen gebruik van kunnen maken. Daarnaast komt een deel van het geld terecht bij stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.Roermond zet vooral in op preventie.

Judith Janssen

“520.078,00 euro trekt Roermond in totaal uit voor (kinder)armoede. Noodzakelijk, want in sommige wijken groeit 1 op de 3 kinderen op in armoede. De gemeente probeert nu vooral al te handelen vóórdat er problemen zijn, zegt wethouder Marianne Smitsmans.We hebben ongeveer 1800 kinderen in Roermond die opgroeien in armoede en dat zijn er 1800 teveel. Om eerder te kunnen ingrijpen, zetten we in ons nieuwe armoedeplan in op preventie. Dus niet achteraf handelen als de mensen tot over hun oren in de problemen zitten, maar de mensen die een risico lopen op armoede vinden voordat ze in de ellende komen.

Denk aan mensen die zich melden bij het Juridisch loket voor een echtscheiding. Het is belangrijk dat medewerkers daar vragen naar de financiële situatie en ook aangeven waar mensen voor hulp terecht kunnen. Of verloskundigen die in gesprek gaan met zwangere vrouwen over dit onderwerp.

SchuldhulpIn Roermond hadden we een goed schuldhulpbeleid, met veel en goede regelingen, maar we keken nauwelijks naar de mensen die nog niet in de schuld zaten, maar wel een risico vormden. Mensen die in een scheiding zitten, jongeren die met jeugdzorg te maken hebben, zwangere vrouwen of mensen die net hun baan hebben verloren. We weten vaak niet precies wie het zijn, maar door samen te gaan werken met verschillende nieuwe partners -denk aan kraamverzorgers, (echtscheidings)advocaten, begrafenisondernemers, huisartsen of zorgverzekeraars - hopen we die mensen wel te vinden. Zodat we overal oren en ogen hebben om eerder bij de mensen te kunnen zijn.

Ook proberen we in kaart te brengen wat kinderen van -9 maanden tot hun achttiende nodig hebben om op te groeien. Zoals een fiets voor school, een gezond ontbijt. En we kijken hoe wij daarvoor kunnen zorgen. Maar we zetten ook in op weerbaarheid van kinderen. We willen hen zelf laten ervaren dat ze ook een verandering kunnen veroorzaken door zelf initiatieven te nemen.

De gemeente gaat structureel aan tafel gaat zitten met ervaringsdeskundigen. Met de mensen om wie het gaat. En dan merk je ook dat het taboe op armoede helemaal niet zo groot is dan dat er vaak wordt gedacht. Als je ze vraagt om erover te praten, dan wordt erover gepraat.”

Wat doen andere Limburgse gemeenten?Een paar voorbeelden op een rij:In Weert krijgen gezinnen met kinderen prioriteit, zo staat in het Aanvalsplan Weert. Het uitgangspunt is dat niemand opgroeit in armoede. Er komt een armoedecoördinator en een Kindpanel en er zijn convenanten afgesloten tussen onder andere de watermaatschappij en wooncorporaties om gezinnen met betaalachterstand eerder te signaleren. Weert zoekt de armen op en gaat met ze in gesprek over oplossingen.Maastricht geeft prioriteit aan het verzachten van de gevolgen van kinderarmoede. Kinderen moeten (makkelijk) mee kunnen doen, zegt de gemeente. Naast subsidies aan stichting Leergeld en het Jeugdsport- en cultuurfonds, subsidieert Maastricht ook de schoenen-, kleding-, brillen- en computer- en verzorgingsbank. Venlo betrekt ook nadrukkelijk scholieren bij de armoedeproblematiek. Door projecten als Speaking Minds en No Credit, Game Over!®. Via de profielwerkstukken van enkele examenleerlingen van het voortgezet onderwijs worden kinderen ook betrokken bij de armoedeproblematiek en hiertoe tot nadenken aangezet. Door de enquêtes en interviews die hiervoor worden gehouden worden grotere groepen kinderen betrokken bij/bewust gemaakt van de armoedeproblematiek.Leudal wil dat armoede bespreekbaar moet worden gemaakt. Om het taboe op armoede te doorbreken, stimuleert de gemeente initiatieven die bijdragen aan een positieve beeldvorming rondom armoede. Ook is er aandacht voor laaggeletterdheid bij ouders, wat vaak leidt tot armoede in de gezinnen en dus ook tot kinderarmoede. Voor Valkenburg is attitude een belangrijk aspect voor professionals bij gemeenten of andere instellingen. Het is voor de gemeente 'stuitend' als je wantrouwend bejegend wordt. Door een wantrouwende benadering voel je je niet alleen arm, maar ook nog minderwaardig. Hier wil de gemeenten iets mee. Om kinderarmoede terug te dringen richt de gemeente zich op preventie en inkomensondersteunende maatregelen.

Terug naar Wat beweegt Limburg